MAM's Spreng Ugchelen

Bogaardslaan 75, 7339 AN Ugchelen,
Tel: 055 - 303 31 26
E-mail: ugchelen@mamskinderopvang.nl
LRK-Nummer Kinderdagopvang: volgt z.s.m.
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: volgt z.s.m.

Uniek: Nieuwbouw IKC Spreng Ugchelen

MAM’s ontwikkelt een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met PCBO De Touwladder en PCBO De Bouwhof in de wijk Ugchelen. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen biedt MAM’s samen met school dagopvang, BSO en onderwijs. Vanaf 30 augustus 2021 opent MAM’s Ugchelen de deuren en gaan we van start. Het is een relatief vernieuwd concept, waarbij kinderopvang en basisschool nauw met elkaar samenwerken.

MAM’s Kinderopvang dat samen met de huidige scholen De Touwladder en De Bouwhof een IKC vormt, heeft één visie voor de hele organisatie. MAM’s sluit aan op de ontwikkelingsstromen binnen de school: programmagericht onderwijs vanaf groep 3 en er wordt thematisch gewerkt in de middagen. In de onderbouw zie je elementen van ontwikkelingsgericht onderwijs terug. De huidige manier van werken van MAM’s sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind

Het kinderdagverblijf van MAM’s biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het beschikt daarbij over eigen basisgroepen. In de baby/dreumes groep is plek voor 12 kinderen per dag en verblijven kinderen van 0-1,5 jaar. In de peutergroep is plek voor 16 kinderen per dag en verblijven kinderen van 1,5-3 jaar. Tevens beschikken wij over een Mini College. Hierin is plek voor 14 kinderen per dag en integreren kinderen vanaf 3-4 jaar samen met hun MAM’s Specialist in de onderbouw van de school.

Grote, open ruimtes met een scala aan mogelijkheden met betrekking tot verschillende ontwikkelingsgebieden zorgen voor een hoogstaand pedagogisch-didactisch aanbod. Daarbij zetten we bekwame goed samenwerkende collega’s in, zodat er een leerrijke omgeving ontstaat, waarin voor deze doelgroep van alles te ontdekken en te leren valt.

De vrijheid om als kind zelf te kunnen kiezen, vinden wij belangrijk

Het uitgangspunt binnen de BSO is dat de kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat er tegemoetgekomen wordt aan diverse talenten en interesses, zoals bijvoorbeeld: verkleedpartijtjes met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kookcafé, spelletjes doen of gewoon lekker chillen op de bank. Buitenspelen of een uitstapje behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden. Kortom; de vrijheid en keuze is aan de kinderen.

Ruimtes BSO & School

MAM’s BSO en de school hebben hun ruimtes gezamenlijk ingericht, zodat deze zowel door het onderwijs als voor de BSO uitdagend zijn. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s Specialist in eigen basisgroep) kunnen spelen/werken.

Leren vanuit het hart(je)

MAM’s Ugchelen laat kinderopvang en onderwijs naadloos in elkaar overlopen. MAM’s gaat ervan uit dat kinderen het beste en het meeste leren als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. MAM’s heeft daarom een omgeving gecreëerd die daartoe uitnodigt en bij dit principe aansluit. Kinderen zijn reeds op jonge leeftijd competent en kunnen vaak meer dan volwassenen denken. MAM’s geeft hen daartoe alle mogelijkheden!

MAM’s Voorschoolse opvang (VSO)

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als de school aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s Specialist brengt het kind naar de klas als de school start.

Kinderdagverblijf/Mini College/BSO/VSO

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze opvangvormen, dan kunt u contact opnemen met:

Hartelijke groet,

Namens het team van MAM’s Spreng Ugchelen

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact