Brochure IKC Spreng Ugchelen

Uniek: Nieuwbouw IKC Spreng Ugchelen

MAM’s ontwikkelt een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met PCBO De Touwladder en PCBO De Bouwhof in de wijk Ugchelen. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen biedt MAM’s samen met school dagopvang, BSO en onderwijs. Vanaf 30 augustus 2021 opent MAM’s Ugchelen de deuren en gaan we van start. Het is een relatief vernieuwd concept, waarbij kinderopvang en basisschool nauw met elkaar samenwerken.

MAM’s Kinderopvang dat samen met de huidige scholen De Touwladder en De Bouwhof een IKC vormt, heeft één visie voor de hele organisatie. MAM’s sluit aan op de ontwikkelingsstromen binnen de school: programmagericht onderwijs vanaf groep 3 en er wordt thematisch gewerkt in de middagen. In de onderbouw zie je elementen van ontwikkelingsgericht onderwijs terug. De huidige manier van werken van MAM’s sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Meer informatie vind u op de brochure van MAM’s De Bouwhof en MAM’s De Touwladder

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact