ruimte voor ontwikkeling

Persoonlijke note

Van origine ben ik kleuterjuf. Een beroep dat ik altijd met veel passie en enthousiasme heb uitgeoefend. De onbevangenheid van kinderen vind ik fantastisch. Je hoeft ze eigenlijk alleen maar te inspireren, te voeden met de juiste prikkels en het worden prachtige volwassenen. Oók de kinderen die zich niet ontwikkelen volgens de voorgeschreven of ideale leerlijn!

kring-buiten

Van kleuterjuf naar directie

Die visie werd verstrekt door mijn zoon die een beperking heeft. Uiteraard brengt dat zorgen met zich mee, maar het heeft mij ook zo veel moois gebracht. Ik heb geleerd om altijd te kijken naar wat iemand wél kan. Als je een veilige omgeving creëert en echt kijkt naar wat een kind nodig heeft, dan is er zo veel meer mogelijk.

Met die visie begon ik ook mijn collega’s te inspireren. Gaandeweg groeide ik daardoor uit van kleuterjuf naar directrice. We moesten als school verplicht kinderopvang gaan aanbieden. Vanuit mijn visie wilde ik alleen samenwerken met een kinderdagverblijf waar ik 100% achter kon staan.

Eigen visie op kinderopvang

Bij geen van de organisaties voor kinderopvang vond ik wat ik zocht. Dus heb ik samen met een opvangorganisatie een nieuwe vestiging opgezet binnen de school waar ik toen directeur was. Op deze manier kon ik overal invloed op uitoefenen: van de voeding tot het speelgoed, maar vooral de mensen. Want die zijn zó belangrijk!

Verbondenheid en oprechte aandacht

Deze manier van aanpak bleek een succes, want al snel zat de opvang vol. Uiteindelijk heeft dat, na wat omzwervingen, geleid tot het opzetten van mijn eigen organisatie: in 2010 is MAM’s ’s geboren. Wat ik toen belangrijk vond, is nog steeds de kern van MAM’s: verbondenheid en oprechte aandacht voor elkaar. Of dat nu tussen een leidster en een kind is of tussen mij en een ouder. Het menselijke zit door de hele organisatie heen verweven.

Een veilige omgeving voor ieder kind

Het kind staat altijd centraal binnen MAM’s. Ieder kind heeft recht op een individuele aanpak en een omgeving waar het tot bloei kan komen. Dat heb ik al jong geleerd toen ik vanuit Zwolle als kleuterjuf terecht kwam op een school in Rotterdam Zuid. Daar heb ik geleerd om overal voor open te staan en vooral niet te oordelen op basis van uiterlijk of een eerste indruk.

Een verrijkende ervaring voor iedereen

Inmiddels heeft MAM’s 10 vestigingen en meer dan 200 medewerkers. Maar nog steeds sta ik tussen de mensen. Ik zie MAM’s als een bloem waarin ieder blaadje belangrijk is en niet boven of onder een ander blad staat. We zijn een bruisende en sprankelende organisatie waarin iedereen waarde heeft en een ander kan inspireren. Op deze manier is werken bij MAM’s, je kind onderbrengen bij MAM’s of spelen bij MAM’s een verrijkende ervaring voor iedereen!

Veel kennis in huis

Ook binnen MAM’s  proberen we ieder kind een plek te geven waar het tot zijn recht komt. We hebben inmiddels veel kennis in huis en ook een mooi netwerk van  specialisten om ons heen verzameld.

Mariëlle
Kuipers- de Kloet

Oprichter en directeur

Marielle kuipers 2023

Hier doe ik het voor!

Als ik door de gangen loop en zie dat een kind in volle concentratie een puzzel maakt, heel geanimeerd met een MAM’s specialist in gesprek is of juist vol overgave aan het voetballen is, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Dat zijn de momenten dat een kind groeit, dan voel je de ontwikkeling. Blijer kan je mij niet maken, daar doe ik het allemaal voor!