Mini College De Bouwhof

MAM’s Mini College voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

MAM’s biedt een voorbereide omgeving waarbij peuters zich spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Op het Mini college krijgen de kinderen meer uitdaging in hun ontwikkeling. Binnen deze groep krijgt het kind de mogelijkheden om zichzelf te gaan ontwikkelen, zijn verworven functies te ontwikkelen. Daarnaast geven wij in samenwerking met de school het kind vanaf 3 jaar de gelegenheid om te oefenen in de onderbouw van de school. Er gaat een MAM’s Specialist mee naar de onderbouw om de peuters rustig te laten wennen met een vertrouwd persoon. Kinderen worden op deze manier voorbereid op de basisschool. Zij raken bekend met het klaslokaal, het dagritme, de leerkrachten, de klasgenootjes en de manier van werken.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is direct de reden om in te zetten met hooggekwalificeerd personeel. De MAM’s Specialist is een gids of begeleider wiens taak het is om het jonge kind te ondersteunen in zijn of haar proces van zelfontwikkeling. Zij/hij is vooral een waarnemer, onopvallend maar zorgvuldig toezicht houden op de ontwikkeling van elk kind. Wij herkennen en interpreteren de behoeften van elk kind.

Flyer Mini College

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact