Montessori basiscursus

De MAM’s specialisten  van MAM’s Montessori hebben in maart 2013 hun certificaat Montessori basiscursus voor kinderdagverblijven en buitenschoolseopvang behaald!
In deze cursus werd de basis van het Montessoriaans werken uitgelegd. Alle MAM’s specialisten leerden de manier waarop je Montessori werkjes kunt aanbieden, hoe de voorbereide omgeving optimaal in te richten en de ontwikkelingsfase van kinderen te herkennen en de Montessoriwerkjes hierop aan te passen.
Tevens werden er zelf Montessoriwerkjes ontwikkeld en in de praktijk gebracht.
Dagelijks wordt invulling gegeven aan het Montessoriaans werken: wellevendheidlesjes, taakjes en werkjes.
De specialisten van MAM’s Montessori zijn elke dag bezig met de ontwikkeling van kinderen maar ook met de eigen ontwikkeling ten opzichte van het Montessoriaans werken.  We doen dit met veel plezier!

De basiscursus Montessori van AVE.IK was vooral gericht op de kennis en het handelen van de montessori opvoeding bij kinderen tussen de 0 en 13 jaar. AVE.IK traint en begeleidt kindcentra, het is immers van het grootste belang dat er een gedeelde visie op opvoeden is die wordt uitgedragen door alle medewerkers. De basiscursus Montessori bevordert een constructieve samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Zo zullen kinderen gedurende de hele dag dezelfde pedagogische aanpak van alle begeleiders ervaren. Dit is heel sterk terug te vinden bij de samenwerking tussen MAM’s’Kinderopvang en de Passe Partout school. Er ontstaat een herkenbaar en veilig klimaat waarin kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen.

Wat is tijdens de cursus aan bod gekomen?

  • De visie van Maria Montessori
  • De ontwikkeling van het kind van 0-13 jaar
  • De voorbereide omgeving, binnen– en buitenruimte
  • De spraak- en taalontwikkeling bij kinderen
  • De omgangsvormen
  • Dagritme en vrijheid
  • Het observeren van kinderen
  • De houding van een montessori pedagogisch medewerker

Alle leidsters hebben daarnaast groepsbezoek gehad en enkele prachtige eigen materialen gemaakt, ter bevordering van de zelfstandigheid.

We wensen de leidsters van MAM’s veel succes en plezier in hun werk.

Namens AVE.IK

Jacqueline Hendriksen

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact