Montessori basiscursus

Hoera! Wij hebben de basiscursus Montessori behaald!


Sinds begin dit schooljaar zijn wij, Meltem Cankurt, Annelies van Looijengoed en Lotte de Brouwer, druk bezig geweest met de cursus Montessori voor op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
De cursus bestond uit bijeenkomsten op verschillende locaties, groepsbezoeken en opdrachten.
De bijeenkomsten werden op verschillende Montessori kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang gehouden. Op deze bijeenkomsten werd de theorie uitgelegd, werden lesjes voorgedaan, casussen besproken, ideeën en tips uitgewisseld. Ook werd er door alle medecursisten gekeken of de groepen de Montessori-visie uitdroegen. We hebben leuke, positieve reacties gekregen toen iedereen bij MAM’s Montessori op bezoek was.
Bij de groepsbezoeken kwamen de cursusleidsters bij ons op de groep observeren hoe wij handelden als Montessori leidsters. Tevens werd gekeken welke wellevendheid-lesjes wij gaven en hoe wij de werkjes/taakjes/lesjes aanboden.
Tot slot kregen wij opdrachten die je tot handelen en nadenken zette. Door al deze opdrachten te bundelen hebben wij nu een verzameling van eigen observaties, lesjes, belangrijke theorie en verschillende ideeën.

Wij zijn blij met alle tips, handreikingen, theorieën achter de praktijk, inzichten en vooral met alle inspiratie die wij hebben meegekregen tijdens deze cursus. Wij gaan dit verder uitbreiden in ons kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang.

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact