Montessori cursus

cursus montessori
Afgelopen dinsdag 8 september is na een heerlijke zomervakantie de Montessori cursus weer van start gegaan. Leuk om met elkaar ons weer te verdiepen in de Montessori visie. Samen werken, leren, ontwikkelen en nieuwe inspiratie op doen. De afgelopen bijeenkomst stond in het teken van taal en rekenen:

Taal bij MAM’s Kinderopvang

Nu zult u denken taal en rekenen op het Kinderdagverblijf en op de BSO? Ja, graag zelfs! Op het Kinderdagverblijf merken wij dat hoe jong kinderen ook zijn, zij kunnen communiceren. Hun eigen taal hebben. In eerste instantie zijn zij aan het brabbelen zonder enige bedoeling, maar als zij iets ouder worden kunnen wij er steeds meer uit opmaken. Bepaalde klanken krijgen een betekenis. Vanuit deze klanken begint een kind langzaam aan te spreken met zelfstandige naamwoorden (papa, mama, auto, enz.) Het taalsymbool voor een zelfstandig naamwoord binnen de montessori visie is een driehoek. Rond het tweede levensjaar heeft een kind een enorme taalexplosie. Een natuurlijke verovering van de taal. Een kind is in deze leeftijd erg  gevoelig voor taal en moet en wil dit dan ook veel horen, ontvangen om het vervolgens zelf te kunnen spreken.  De gevoelige periode. Wij ervaren dat het ene kind sneller is in de taalontwikkeling en het andere kind sneller is in de motorische ontwikkeling. Dit komt omdat kinderen maar in één gevoelige periode tegelijk kunnen zitten.

Naar gelang het kind ouder wordt gaat het kind ook werkwoorden gebruiken (mama spelen, Lisa eten) . Het taalsymbool voor een werkwoord is een cirkel. Door veel taal lesjes, liedjes, rijmpjes en voorlezen kunnen wij de taal stimuleren.

Rond het vierde levensjaar heeft het kind nog een gevoelige periode voor taal. Zij zijn dan voornamelijk bezig met het ordenen van zinnen, krijgen besef van verleden tijd en vinden het naschrijven en ervaren van letters en woorden heel erg leuk. Onze taak als begeleidster bestaat dan ook uit het aanbieden van technieken,  bijvoorbeeld die van het schrijven en lezen.

Rekenen bij MAM’s Kinderopvang

Ook met rekenen ligt de gevoelige periode voor ritme en versjes rond het tweede levensjaar. Kinderen kunnen al vrij snel tellen tot 10. Het heeft iets ritmisch. In eerste instantie legt het kind nog niet het verband met hoeveelheden. Dit wordt pas later toegevoegd.

Op het moment dat dit bewust zijn komt. En dat een kind dus inderdaad het tellen in verband brengt met hoeveelheden, kunnen wij daar op de groep zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO op inspringen door een kind bijvoorbeeld de stoelen te laten tellen, de tafel te dekken voor het aantal kinderen dat er op de groep is, maar ook lesjes met de rekenstokken of het sorteren van materialen draagt bij dat een kind zich bewust wordt van hoeveelheden en dus al een begin maakt met rekenen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact