Montessori cursus  

Op dinsdag 10 maart zijn we met een aantal collega’s gestart met de Montessori basiscursus. Na een inleidend praatje van Line Hendricksen die samen met Veronique de cursus geeft, kregen we een eerste kijkje in de keuken van Maria Montessori. Veronique ging heel aandachtig en langzaam zonder iets te zeggen een vloerkleedje uitrollen. Het werd ons al snel duidelijk dat het ten eerste belangrijk is om iets met aandacht te doen en daarnaast dat het voor kinderen prettig is om een eigen plekje te creëren. Vervolgens mocht iedereen, aan de hand van een meegebracht voorwerp dat op het kleedje werd gelegd, iets vertellen over wat voor hen het belangrijkst is in het werken met kinderen. Leuk om te horen wat belangrijk is voor anderen en vooral ook dat bij iedereen uiteindelijk de liefde voor het kind centraal staat, maar dat dit door een ieder op een verschillende manier wordt geuit.

Na deze eerste introductie vertelde Line meer over het belang van kennis over de Montessori gedachte; wat doe je en waarom? Ook hebben we het gehad over de didactiek en de pedagogische grondhouding. Wat betekent dit en waar zie je dit in terug. Aan de hand van een klein rollenspel werd door Veronique voorgedaan hoe je kinderen een ‘lesje’ leert. Zij deed dit bijna zonder een woord te gebruiken waardoor wij aan het denken werden gezet hoeveel onnodige woorden wij gebruiken wanneer we met kinderen werken. Vervolgens mochten we hier zelf mee aan de slag gaan en in kleine groepjes elkaar een lesje leren zonder te veel woorden hierin te gebruiken. Dit was best even wennen en je komt er dan ook achter hoeveel we praten voor de gezelligheid of omdat we denken dat een kind dat nodig heeft.

 

Al met al was het een hele interessante en leerzame eerste avond en ik zie al uit naar het vervolg hiervan!

Gerpaula Kuiper

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact