Mini College De Rank Kerschoten

Vanaf 2 jaar naar de basisschool met MAM’s en Passe-Partout locatie De Rank Kerschoten

Het MAM’s Montessori Mini College is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar

MAM’s biedt een voorbereide omgeving waarbij peuters zich spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Op het Mini college krijgen de kinderen meer uitdaging in hun ontwikkeling. Binnen deze groep krijgt het kind de mogelijkheden om zichzelf te gaan bouwen, zijn verworven functies te vervolmaken. Daarnaast geven wij in samenwerking met de school het kind vanaf 3 jaar de gelegenheid om te oefenen in de onderbouw van de school. Er gaat een MAM’s Specialist mee naar de onderbouw om de peuters rustig te laten wennen met een vertrouwd persoon. Kinderen worden op deze manier voorbereid op de basisschool. Zij raken bekend met het klaslokaal, de dagritmes, de juffen, de klasgenootjes en de manier van werken.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is direct de reden om in te zetten met hooggekwalificeerd personeel. De MAM’s Specialist is een gids of begeleider wiens taak het is om het jonge kind te ondersteunen in zijn of haar proces van zelfontwikkeling. Zij/Hij is vooral een waarnemer, onopvallend maar zorgvuldig toezicht houden op de ontwikkeling van elk kind. Wij herkennen en interpreteren de behoeften van elk kind.

Ouders die belangstelling hebben en graag meer willen weten over MAM’s kinderopvang of Montessorischool Passe Partout kunnen vrijblijvend een afspraak maken of surfen naar www.mamskinderopvang.nl of www.montessori.apeldoorn-onderwijs.nl/

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact