Samenwerking met “PCBO Passe-Partout locatie De Rank Kerschoten”

De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang volgen elkaar in de afgelopen jaren in een rap tempo op. Montessorischool Passe-Partout locatie De Rank Kerschoten en MAM’s Montessori Kinderopvang zijn van mening dat het belangrijk is in dit proces actief mee te bewegen. Een samenwerking van beide werkvelden is noodzakelijk en gewenst, om een goede basis en een veilige omgeving neer te zetten voor kinderen: een doorlopende Montessori ontwikkelingslijn voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar te realiseren. De Montessorischool Passe-Partout locatie De Rank Kerschoten en MAM’s Montessori hebben afgesproken de krachten te bundelen ten einde gezamenlijk een kindgericht, resultaatgericht, en markgericht aanbod te realiseren in Apeldoorn.

Doel:

Door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst leggen Montessorischool Passe-Partout locatie De Rank Kerschoten en MAM’s Montessori Kinderopvang vast op welke wijze zij in samenwerking met elkaar, vorm en inhoud geven aan het realiseren van de doorlopende Montessori ontwikkelingslijn voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar.

Om dat doel te bereiken willen zij komen tot het laten aansluiten en optimaliseren van de identiteit, de pedagogische en didactische inhoud, en de afstemming van beide organisaties.

  1. Gezamenlijke uitgangspunten:

Genoemde partijen hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen in het onderwijs en in de kinderopvang en te zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen voor nu en de toekomst

Partijen maken afspraken over:

  • Inhoud: sluitend concept aanpak 0-13 jarigen. Hiervoor zal een visie concept ontwikkeld moeten worden. Pedagogiek en didactiek, de vormgeving van de dagelijkse praktijk, thematisch werken, aansluiten met kind-volgsysteem.

* Organisatie, overeenstemming formulieren, afstemming vrije dagen etc.
* Personeel, bekwaam en competent personeel, ondersteuning en nascholing daar waar nodig eventueel uitwisseling hiervan.
* Samenwerking tussen verschillende organisaties (passende structuur en cultuur). Inrichten kwaliteitszorgsysteem: borgen van kwaliteit.
* Gezamenlijke communicatie naar buiten.
* De werkwijze die het PCBO Passe-Partout locatie De Rank Kerschoten en MAM’s Montessori Kinderopvang met elkaar hebben. Deze worden verwoord, in de volgende kernbegrippen: bouwen aan vertrouwen, perspectiefvorming; visievorming; arrangementen tot gezamenlijke praktijken; procesvoering; resultaat gerichtheid.

Met vriendelijke groet,
Dhr. R. van Woudenberg Directeur Passe-Partout

de rank

 

 

 

 

 

Mevr. M. Kuipers- de Kloet Directeur MAM’s Kinderopvang

logo montessori

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact