MAM's Montessori Centrum

Lange Grafte 37, 7321 ZC Apeldoorn,
Tel: 055 - 360 62 34
E-mail: montessori@mamskinderopvang.nl
LRK-Nummer Kinderdagopvang: 146566117
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: 147532930

MAM’s Montessori Kinderopvang locatie Centrum

Vanaf 20 augustus 2012 heeft MAM’s Montessori Kinderopvang haar deuren geopend  in Apeldoorn. MAM’s Montessori heeft een kinderdagverblijf en BSO en is geheel gericht op de visie en opvattingen van Maria Montessori. Klik hier voor de Montessori visie. MAM’s Montessori Kinderopvang is gevestigd in het schoolgebouw van Montessorischool Passe-Partout en gaat samenwerken volgens het model coproductie. MAM’s Montessori sluit aan bij uw opvoeding en is een vergroting van de leefwereld van uw kind. MAM’s Montessori realiseert samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en Montessorischool Passe-Partout de doorlopende Montessori ontwikkelingslijn voor kinderen van 3 maanden tot en met 13 jaar. Er een gezamenlijk pedagogisch beleid en meer afstemming tussen onderwijs en kinderopvang.

De MAM’s Specialisten  van MAM’s Montessori zijn in het bezit van het certificaat’ Montessori basiscursus voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang’. De specialisten van MAM’s Montessori zijn elke dag bezig met de ontwikkeling van kinderen, maar ook met de eigen ontwikkeling ten opzichte van het Montessoriaans werken.

MAM’s Montessori Kinderopvang biedt dagelijks, 52 weken per jaar, een passende en uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde en vakkennis worden begeleid.

Het Montessori kinderdagverblijf biedt, verdeeld over 2 groepen, ruimte aan 28 kinderen per dag in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar.

Daarnaast biedt de BSO plaats aan maximaal 40 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

MAM’s Montessori Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding om de sfeer en warmte echt te ervaren en het concept en visie te voelen.

MAM’s Montessori visie:

Elk kind is in onze ogen uniek. Maria Montessori kwam er achter dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn. Kinderen hebben uit zichzelf een sterke behoefte om zich te ontwikkelen, om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Dat uit zich in een natuurlijke belangstelling van kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie werken i.p.v. dat hen taken worden opgelegd door de MAM’s Specialist. De onderwerpen van belangstelling verschillen per kind en veranderen met verloop van een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo’n ‘gevoelige periode’ bevindt, is het in staat op dat moment een aspect zeer intensief te ontwikkelen. Het is de deskundigheid van de MAM’s Specialist om gepast op deze gevoelige perioden te reageren, door het materiaal op het juiste moment aan te bieden.

Een kind zal zich veilig voelen wanneer het gestimuleerd wordt tot “het zelf doen” in een afgestemde omgeving. Zo zullen zij zich ontplooien tot zorgzame mensen die elkaar en hun omgeving respecteren. MAM’s Montessori is een manier van leven en zijn .

MAM’s baby/dreumesgroep:

In het huiselijke Montessori kinderdagverblijf richten we ons op kinderen van 3 maanden tot 2,5 jaar. Het is onze overtuiging dat het belangrijk is dat kinderen worden opgevangen in een liefdevolle, doordacht voorbereide Montessori omgeving waar ze de ruimte en tijd krijgen om te ervaren, te ontdekken en te experimenteren. Waar kinderen uitgenodigd worden om zelfstandig (mee) te werken en MAM’s Specialisten kinderen positief benaderen. De MAM’s Specialisten (leidsters op de groepen) zijn allemaal op de hoogte van de visie, werkwijze en aanpak van het Montessori concept.

MAM’s Mini College (peutergroep):

Het MAM’s Mini College is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. MAM’s biedt een voorbereide omgeving waarin peuters zich spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Op het Mini College krijgen de kinderen meer uitdaging in hun ontwikkeling. Binnen deze groep krijgt het kind de mogelijkheden om zichzelf te gaan bouwen, zijn verworven functies te vervolmaken. Daarnaast geven wij in samenwerking met de school het kind vanaf 3 jaar de gelegenheid om te oefenen in de onderbouw van de school. Er gaat een MAM’s Specialist mee naar de onderbouw om de peuters rustig te laten wennen met een vertrouwd persoon. Kinderen worden op deze manier voorbereid op de basisschool. Zij raken bekend met het klaslokaal, de dagritmes, de juffen, de klasgenootjes en de manier van werken.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is direct de reden om in te zetten met hooggekwalificeerd personeel. De MAM’s Specialist is een gids of begeleider wiens taak het is om het jonge kind te ondersteunen in zijn of haar proces van zelfontwikkeling. Zij/Hij is vooral een waarnemer, onopvallend maar zorgvuldig toezicht houden op de ontwikkeling van elk kind. Wij herkennen en interpreteren de behoeften van elk kind.

Voorschoolse opvang (VSO):

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als Montessorischool Passe-Partout aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s specialist brengt het kind naar school als deze start.

MAM’s buitenschoolseopvang (BSO):

De Montessori BSO is er voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoet komt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. Ons ‘huis met de kamers’ is zo ingericht, dat we tegemoet komen aan de diverse talenten van kinderen o.a. ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen . Dit kan op locatie maar ook van de locatie zijn. Onze Montessori BSO heeft een intensieve samenwerking met MAM’s Sport&Avontuur, waar met name het buiten zijn de nadruk heeft.

Prijs en kwaliteit:

MAM’s kijkt kritisch naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wilt u de prijzen en verschillende varianten opvang van MAM’s Kinderopvang bekijken? Klik hier.

Graag vertellen we u meer over MAM’s Montessori Kinderopvang. Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Mail gerust naar montessori@mamskinderopvang.nl.

Klik hier voor de MAM’s Kinderopvang presentatie Passe-Partout.

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team Montessori

 

 

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact