Kiesbord Kerschoten

Welkom op het online kiesbord van de BSO Montessori Kerschoten

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Bij MAM’s Montessori hebben we er, na overleg met de oudercommissie, voor gekozen geen gebruik meer te maken van het online kiesbord.

 

We hebben hiervoor gekozen omdat het online kiesbord niet aansluit bij de Montessori visie. We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om gedurende de BSO middag hun eigen keuzes te kunnen maken.  Het vooraf ‘moeten’ vastleggen van deze keuze kan de keuzevrijheid van kinderen beperken.

Ook geeft het de specialisten minder ruimte de activiteiten aan te passen aan de omstandigheden en behoeftes van het moment en beperkt het de keuzemogelijkheden voor kinderen die geen gebruik maken van het online kiesbord.

Wel zullen we iedere middag zorgen voor een afwisselend aanbod van activiteiten.  Er wordt iedere middag, door iedere MAM’s specialist een activiteit voorbereid. Naast de aangeboden activiteiten kunnen kinderen er altijd voor kiezen om vrij buiten of  vrij binnen te spelen.

 

Heeft u nog vragen hierover dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Aartje Neuteboom

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact