Nationale voorleesdagen

nat. voorleesdagen

Van woensdag 27 januari tot en met zaterdag 6 februari zijn er weer de Nationale voorleesdagen. Het prentboek van die jaar is: “We hebben er een geitje bij!” van auteur Marjet Huiberts en illustrator Iris Deppe.

prentenboek van het jaar

Bij MAM’s kinderopvang zijn wij dagelijks bezig met taal. Samen lezen en voorlezen is hierbij een belangrijk onderdeel. Tijdens de Nationale Voorleesdagen geven wij het voorlezen extra aandacht.

Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk en rustgevend moment.
Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Een wereld waarvan het thuis en op school veel profijt en plezier kan hebben.

Voorlezen vergroot de woordenschat, draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip, het prikkelt de fantasie, je oefent de luistervaardigheden en concentratievermogen, het stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden en motiveert een kind om zelf te leren lezen.

canadalaan-2-2

Het belang van voorlezen is bij veel mensen wel bekend, maar waar let je op bij het voorlezen om te zorgen dat het ook succesvol werkt!

Hieronder een aantal tips om zelf succesvol voor te lezen:

Toepasselijk boek. Interactief voorlezen gaat om de gesprekjes rondom boeken. Die komen het best op gang, als ze over dingen gaan die je kinderen meemaken. Zo ‘leeft’ het bij je kind.

Herhalen is één van de belangrijkste tools bij de ontwikkeling van kleine kinderen. Hetzelfde boek een paar keer voorlezen, geeft de peuter houvast en veiligheid. Iedere keer begrijpt en herkent je kind een beetje meer.

Neem de tijd. Zorg dat je zelf ontspannen bent. Voorlezen is een moment van aandacht en rust!

Een vast ritueel. Jonge kinderen hebben behoefte aan houvast, regelmaat. Dit geldt ook voor een vast tijdstip en een vaste plek voor het voorlezen. Lees bijvoorbeeld een boekje voor het slapen gaan. Zo ontspant je kind en het inslapen zal makkelijker gaan.

Houd contact met je kind. Probeer hem of haar bij het voorlezen te betrekken. Maak oogcontact, las af en toe pauzes in, geef gelegenheid om te reageren op het verhaal, laat vragen stellen of dingen in het boek aanwijzen.

Kinderen aan de praat krijgen. Je kunt met peuters over van alles praten bij een boek. Je kunt samen kijken naar de tekeningen, en zeggen wat er allemaal te zien is. Kinderen leren er veel van als je samen met hen over allerlei gebeurtenissen nadenkt en praat die in het boek plaatsvinden. Stel aan de kinderen geen ja/nee vragen, maar open vragen. Een voorbeeld van een open vraag, die niet met ja of nee beantwoord kan worden, is bijvoorbeeld: “Wat zou jij doen als…?”

Let op je stem! Een monotone stem (alles op één toonhoogte, net zoals je de tafels opdreunde vroeger) is uit den boze. Geef de verschillende karakters een eigen stemmetje, maar alleen als je dat goed kunt, anders wordt het weer te verwarrend voor de peuter.

Mimiek. Lezen doe je niet alleen met je stem. Gebruik gezichtsuitdrukkingen. Als je leest over een vies gerecht, trek je ook een heel vies gezicht. Is er iets engs in het boekje? Laat dan merken dat het spannend is. Maar maak er geen toneelstuk van, dat leidt alleen maar af.

Voorleesplek. Zorg dat je kind ontspannen kan zitten en je goed kan zien. Je kind dient zo min mogelijk te worden afgeleid. Zet de tv uit, houd speelgoed uit de buurt, etc.

Roep nooit “Uit!” aan het einde van het boek. Het gaat er niet om het boek uit te krijgen, maar om wat uw kind tijdens het lezen/kijken beleeft.

Lees nooit te lang voor. Jonge kinderen kunnen nog niet zo lang stilzitten. Stop ermee als je merkt dat de aandacht verslapt

Laat je kind je boekengids zijn. Jouw kind laat je zien wat hij leuk vindt en wat niet. Speel daar op in.

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact