Nieuw taal stimulerings programma bij MAM’s


Binnen MAM’s zijn wij de hele dag bezig met taalstimulering bij onze kinderen. Binnen MAM’s benoemen we alles wat we doen naar de kinderen toe.

We spelen in op het “spontane gesprek”, deze gesprekjes vormen de basis voor de verdere taalontwikkeling.
In de maand april zijn wij gestart met een nieuwe taalstimuleringsprogramma dat spelenderwijs de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleert om zo hun woordenschat uit te breiden. Dit wordt ingezet door middel van het “betekenisvol leren”. Betekenisvol leren houdt in dat woorden in herkenbare en zinvolle contexten worden aangeboden en aangeleerd. Het houdt ook in dat leren betekenis moet hebben, relevant en functioneel moet zijn. Betekenisvolle leersituaties en een rijke leeromgeving zorgen ervoor dat kinderen ook willen ontdekken en willen leren. Door middel van dit taalprogramma worden kinderen op een volwaardige manier betrokken bij hun eigen leerproces. Ook dit gebeurt binnen betekenisvolle, levensechte situaties, passend in hun eigen belevingswereld. Overleg, samenwerking en interactie krijgen in alle activiteiten daadwerkelijk gestalte. Reeds aanwezige kennis wordt in de nieuwe leerstof geïntegreerd. We werken aan de hand van 8 thema’s die dicht bij de ontwikkeling van het jonge kind staan. Het thema “ik” zal als eerste aan bod komen gevolgd door “eten en drinken”,”Gezond en ziek” en Dieren.
Wij kijken er naar uit om samen met de kinderen met dit programma aan de slag te gaan.

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact