Nieuwe wet en regelgeving

Graag houden wij u op de hoogte  van de nieuwe wet en regelgeving in de kinderopvang. Onlangs  zijn wij door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid  op de hoogte gesteld van een aantal wijzigingen die wij bij MAM’s ook zullen gaan doorvoeren of die wij al hanteerden, maar die nu wettelijk verreist zijn.

Het  betreft de volgende wijzigingen:

 Vierogenprincipe ingaande vanaf 1 juli 2013

Dit geldt voor de dagopvang(KDV): Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. De beroepskracht mag wel alleen staan. Zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken en te luisteren.

Continue screening van alle medewerkers vanaf 1 maart 2013

De gemeente draagt er zorg voor dat medewerkers in de kinderopvang continue gescreend worden. MAM’s krijgt een tip van de gemeente als een van de medewerkers opnieuw een VOG (Verklaring omtrent goed gedrag) moet aanvragen. vanaf dat moment mag deze medewerker niet meer met kinderen in contact komen totdat er weer een VOG door de gemeente afgegeven is.

Stam- en basisgroepregel bij extra opvang, gewijzigde regel al vanaf 1 januari 2013

Wanneer een ouder een extra dag(deel) incidenteel of structureel afneemt dan moet het kind in haar eigen stamgroep(KDV) of basisgroep(BSO) geplaatst worden. Lukt dit niet omdat deze vol is dan moeten ouders schriftelijk toestemming geven voor de extra afname in de andere groep. Bij MAM’s hanteren we deze afspraak al, kinderen worden bij extra afname altijd geplaatst in hun eigen groep. Mochten wij om welke reden dan ook hiervan af moeten wijken, dan zullen wij u als ouder(s) altijd de schriftelijke toestemming vragen. Hiervoor zullen wij een formulier opstellen.

 

Voor de concrete uitwerking per locatie  kunt u ten aller tijde opvragen bij de MAM’s Expert van de MAM’s vestiging.

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact