MAM’s interview in FCB

Interview in FCB magazine

Pedagogische medewerkers heten er ‘MAM’s specialisten’ en locatieleiders ‘MAM’s Experts’. Maandelijks zitten die specialisten en experts in de schoolbanken en wekelijks krijgen ze ‘leerstof’ toegestuurd via de mail. Adjunct-directeur Marjella Bloo en eigenaar Mariëlle Kuipers  over wat ‘leren op de werkplek’ kan opleveren: ’Wij vragen veel van medewerkers en toch wil niemand weg bij MAM’s kinderopvang.’

De jonge kinderopvangorganisatie in Apeldoorn en Epe maakte de laatste twee jaar een stormachtige groei door: van één filiaal met nog geen 40 kinderen, naar vijf filialen en 400 kinderen. Hoe doen ze dat? Marjella Bloo: ’Eigenaar Mariëlle Kuipers en ik hebben een geheel eigen visie op kinderopvang. We komen uit het onderwijs en ervaren al jaren dat kinderen veel in onrust leven. Bij MAM’s brengen we die rust terug. Bij ons geen groene linoleumvloeren, maar een huiselijke setting. Alles is geordend in kasten en de kinderen worden gestimuleerd zelf dingen te ontdekken.’

Kennis delen

Sommige MAM’s specialisten moeten overtuigingen loslaten en dingen bijleren. Marjella Bloo: ’Wij verwachten dat iedereen zich confirmeert aan de ‘MAM’s visie’. Sommige dingen leer je niet op een SPW-opleiding, dus dat betekent: bijleren. Via coaching on the job van de ‘MAM’s Experts’ of maandelijks in een echte schoolsetting. De leerstof heeft vooral betrekking op de pedagogiek. Wij willen kinderen in een positief klimaat zelfredzaamheid en zelfstandigheid bieden  activiteiten en het uitzetten van materialen leren we regelmatig bij. Het mag bij ons nooit op de automatische piloot gaan.’

Teamgevoel
De leidinggevenden, MAM’s experts, werken in de ochtenden mee op de groepen. Alleen dan houd je optimale betrokkenheid en creëer je de optimale leersituatie, vinden de leidinggevenden. De expert dient als voorbeeld voor de ‘MAM’s specialisten’.Zelf krijgen leidinggevenden training van Mariëlle en Marjella. “Op elke locatie is één van ons minimaal een dag per week aanwezig. Zo is de betrokkenheid groot. Wij kennen alle medewerkers en veel ouders en kinderen. Wij voeden de leidinggevenden met kennis en praktische voorbeelden. Die halen we uit ons netwerk en uit vakliteratuur.’

Vergaderingen met alleen mededelingen worden bij MAM’s vermeden. Bijeenkomsten zijn interactief en nodigen uit tot meedenken en leren. Eens per week ontvangen alle medewerkers een mail met mededelingen. Een keer per maand zit elk locatieteam twee uur (na werktijd) bij elkaar. Dan wordt er een thema besproken of wordt er een opdracht gedaan die het teamgevoel versterkt. Bijvoorbeeld door met beeldmateriaal het eigen handelen onder de loep te nemen. ’Zo leer je elkaar goed kennen en vertrouwen.

Bron: FCB, bladzijde 15.

 

Marjella Bloo

Adjunct-directeur
MAM’s Kinderopvang

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact