Omgaan met zieke kinderen

Ziekte en medicatie

Wanneer kunnen zieke kinderen naar het MAM’s kinderdagverblijf of de MAM’s buitenschoolse opvang komen en wanneer moeten zij thuisblijven?

Bij verzuim door ziekte letten wij op:

 1. Gezondheid en welbevinden van het kind
 2. De gezondheid van de andere kinderen
 3. Personen met een verhoogd risico
 4. Werking in praktijk
 5. Gebruik van Medicijnprotocol

Gezondheid en welbevinden van het kind

Als het kind op het kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang van MAM’s duidelijk merkbaar ziek wordt, en de begeleidster meent dat het kind medische hulp nodig heeft (dokter) of te ziek wordt geacht voor verblijf op het KDV/BSO ( koorts hoger dan 38  graden) moet de begeleidster de ouder(s)/verzorger(s) direct waarschuwen.
Bij twijfel of de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht moeten worden geldt: neem bij twijfel altijd contact op met de ouders! Neem geen risico!

Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. De meeste kinderen willen graag de meest vertrouwde persoon ( één van de ouder(s)/verzorger(s)) om zich heen hebben. Soms kan inspanning voor het zieke kind teveel worden. In dit geval is het kind naar onze mening thuis beter op zijn plaats.

Ouders hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid om de kinderen te brengen. Wanneer overduidelijk is dat het niet meer verantwoordelijk is, kan MAM’s de ouder(s)/verzorger(s) verplichten het kind op te halen of mee te nemen. In deze situatie zal MAM’s geen verantwoordelijkheid meer kunnen of willen dragen voor het kind.

De gezondheid van de andere kinderen

Als een kind met een besmettelijke ziekte naar het KDB/BSO van MAM’s  komt, is het belangrijk goed na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen in gevaar komt. Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen in de incubatietijd, zodat verwijdering van het zieke kind niet zinvol is. Denk aan ziekte als:

 • Verkoudheid
 • Waterpokken
 • Echter wij zijn van mening dat het zinvoller is het kwetsbare kind tijdelijk thuis te houden.
  Overigens is het de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s)om MAM’s  hiervan op de hoogte te houden.
  Het is onze taak om opvoeders duidelijk te informeren over de op het KDV en BSO heersende besmettelijke ziekte.

Personen met een verhoogd risico

Personen met een verhoogd risico zijn:

 • kinderen met chronische ziekte of stoornis in de afweer. Risicoziektes zijn kinkhoest en RS-virus.
 • Bij zwangerschap is er een verhoogd risico op een miskraam en aangeboren afwijkingen bij het kind bij de volgende ziektes:

Rode hond en de 5e ziekte.
Indien deze ziektes zich bij u of uw kind openbaren, verwachten wij dat de ouders het kinderdagverblijf hier spoedig van op de hoogte stelt.

Hoe werkt het thuishouden en wering van zieke kinderen op het kinderdagverblijf?
In het algemeen houd je een kind thuis wanneer:

 1. het kind zo ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan meedoen. Het kind zal zich thuis beter op zijn/haar gemak voelen.
 2. het kind zoveel extra verzorging nodig heeft dat dit voor de begeleidsters niet uit te voeren valt zonder de andere kinderen tekort te doen. Strikt medische redenen om een kind te weren voor verblijf op het kinderdagverblijf zijn:
 • Waterige en/of bloederige diarree
 • Geelzucht
 • Open tuberculose
 • Difterie en polio
 • Koorts boven de 38, 5 graden
 • Waterpokken, waarbij de blaasjes nog vochtig zijn.
 • Krentenbaard, mits aantoonbaar behandeld
 • Ontstoken ogen, mits aantoonbaar behandeld

Zaken die geen medische noodzaak hebben, maar wel onze aandacht: hoofdluis.
Indien dit geconstateerd wordt door een van onze begeleidsters, worden de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk op de hoogte gebracht. De overige ouder(s)/verzorger(s) van de groep krijgen ook een algemene begeleidende brief mee, waarin staat uitgelegd hoe hoofdluis te behandelen is. Mochten de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) niet willen meewerken, dan verschaft MAM’s zich het recht tot wering van het kind tot het hoofdluis vrij is.

Medicijn gebruik

Medicijnengebruik, zie hiervoor het MAM’s medicijnprotocol. De GGD heeft bepaalde richtlijnen die in ons eigen protocol verweven zitten.

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact