Opleiding ‘deBabyspecialist’


Met trots kunnen wij vertellen dat al onze MAM’s specialisten de opleiding ‘deBabyspecialist’ gaan volgen vanaf september 2017. Een unieke opleiding die de kwaliteit op de babygroepen binnen MAM’s steeds blijft verhogen. Daarnaast is MAM’s Kinderopvang de eerste organisatie in omgeving Epe en Apeldoorn die deze opleiding gaat aanbieden aan hun specialisten.

Inhoud van de opleiding
Pedagogisch medewerkers krijgen veel ondersteuning op het gebied van taalstimulering en thema-gericht werken. Er is dus volop scholing die gericht is op peuters. Vreemd genoeg is er weinig aandacht voor de groep kinderen die het kwetsbaarste zijn, namelijk de baby’s. Het scholingsaanbod rondom baby’s dat er is, richt zich met name op gedrag en minder op sfeer en relatie. Terwijl juist die elementen zo belangrijk zijn voor de opvang van baby’s.

In de opleiding gaan de MAM’s specialisten de zoektocht aan naar hoe zij iedere baby zo goed mogelijk kunnen begrijpen en begeleiden. Hierbij is er scholing op theoretische kennis en praktische vaardigheden. Daarnaast wordt er getraind op nauwkeurige observaties, deskundige analyses en oefening op het gebied van het interpreteren van signalen van baby’s.

De opleiding vergroot en verdiept de kennis en vaardigheden van onze MAM’s specialisten en geeft hen handvatten om voor baby’s binnen MAM’s iets bijzonders te betekenen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact