Toeslag achteraf aanvragen

Vanaf 2012 is het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht beperkt. De beperking houdt in dat wanneer in de loop van 2012 een aanvraag wordt ingediend, de aanvrager alleen nog kinderopvangtoeslag kan krijgen vanaf de maand waarin de toeslag wordt aangevraagd en voor de maand ervoor. Ongeacht of in de daarvoor liggende maanden reeds sprake was van kinderopvang. Vele ouders waren hiervan niet op de hoogte. Tv-programma Kassa besteedde twee uitzendingen aan dit onderwerp; op 15 december 2012 en op 19 januari 2013.

Na de uitzending van Kassa op 19 januari is gebleken dat de uitleg van het Ministerie van Sociale Zaken over de veranderingen in het aanvragen van de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht van een jaar, niet op de juiste manier is geïnterpreteerd. In de uitzending wordt de suggestie gewekt dat ouders alle maanden van 2012 terug zou kunnen krijgen. Dat is niet het geval.

Ouders die bijvoorbeeld in de maand juli 2012 met terugwerkende kracht over een periode van een jaar, van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012, de kinderopvangtoeslag wilden terugvragen, krijgen wel het geld terug over alle maanden van 2011, maar over 2012 krijgen ze alleen de dagen voorafgaand aan de aanvraagdatum in de maand juli en de maand juni terug.

Met andere woorden, bepalend is in welke maand je de aanvraag kinderopvangtoeslag doet of hebt gedaan. In 2012 krijg je het geld terug over alle dagen voorafgaand aan de datum waarop je in die maand de aanvraag hebt gedaan en over de hele maand daarvoor. Dus als je op 30 juli 2012 een aanvraag hebt gedaan krijg je de toeslag terug over de hele maand juni en over de dagen tussen 1 en 30 juli 2012.

Deed je de aanvraag op 3 juli 2012, dan krijg je de toeslag van alle dagen in juni en alleen over de dagen tussen 1 en 3 juli terug. Dit betekent overigens dat deze aanvraag met terugwerkende kracht door de Belastingdienst ook wordt beschouwd als een aanvraag voor kinderopvangtoeslag over de resterende (nog komende) maanden van 2012.

Wat kunt u als ouder doen?
Vraag uw kinderopvangtoeslag zo snel mogelijk aan. Wanneer u de beschikking hebt ontvangen, kunt u bezwaar maken. In dit bezwaar geeft u aan dat u in 2012 met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag over 2011 hebt aangevraagd en dat u daardoor automatisch recht hebt op kinderopvangtoeslag in 2012 vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand in 2012 waarin u uw aanvraag over 2011 hebt gedaan. Dus wanneer u in april 2012 de aanvraag voor kinderopvangtoeslag over 2011 hebt gedaan, heeft u recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 maart 2012.
Maakt u nu geen gebruik meer van kinderopvang? Dan kunt u bij de Belastingtelefoon papieren formulieren aanvragen en op deze manier de aanvraag over 2012 alsnog doen voor de maanden waarin u recht op kinderopvangtoeslag had.

Meldpunt SP
Naar aanleiding van de uitzendingen van Kassa heeft politieke partij SP een meldpunt geopend voor ouders die op de één of andere manier gedupeerd zijn door de veranderingen in het aanvragen van de kinderopvangtoeslag 2012. Hiermee wil de partij zicht krijgen op de grootte van de groep getroffen ouders. Klik hier voor het meldpunt van SP (via de website van Kassa).

Wat vindt BOinK?
Het blijkt dat de Belastingdienst wijzigingen in de regels rondom de kinderopvangtoeslag weliswaar op juridisch juiste wijze communiceert, maar dat deze wijzigingen daardoor voor ouders vaak moeilijk te begrijpen zijn.

Wat doet BOinK?
BOinK gaat in overleg met de Belastingdienst over hoe in de toekomst beter over deze veranderingen gecommuniceerd kan worden.

BOinK blijft overigens pleiten voor een coulanceregeling voor ouders die in 2012 over 2012 met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en bepleit tevens dat het aantal maanden waarover met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd tot minimaal drie maanden wordt verlengd.

Klik hier om de uitzending van Kassa op 19 jan 2013 terug te kijken.
Klik hier om de uitzending van Kassa op 15 dec 2012 terug te kijken.
Klik hier om het bericht van de Belastingdienst van 22 jan 2013 te lezen.

Klachtenjaarverslagen

Voor onze externe klachtenbehandeling zijn wij aangesloten bij de SKK.(Stichting Klachtencommissie Kinderopvang) Zij zijn een onafhankelijke instelling die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden.
Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundigen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud wordt een commissie samengesteld.

Elk jaar worden door het SKK klachtenjaarverslagen opgemaakt over de situatie van  het voorgaande jaar. Wij kunnen u hierbij melden dat wij in het jaar 2012 klachtenvrij waren voor al onze MAM’s vestigingen. Daar zijn wij natuurlijk heel content mee, dat betekent dat wanneer er iets heeft gespeeld ouder(s)/verzorger(s)de MAM’s specialisten en of Experts elkaar goed kunnen vinden en er altijd een oplossing naar tevredenheid van beiden heeft kunnen plaatsvinden.

 

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van het SKK.

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact