Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid:

MAM’s Kinderopvang is een professionele open organisatie. Wij zien graag dat ouder(s)/verzorger(s) meedenken om het bestaande concept binnen de visie te verbeteren en/of uit te breiden. We willen een relatie aangaan met ouder(s)/verzorger(s), waarin openheid, wederzijds vertrouwen en respect centraal staan.

MAM’s Kinderopvang draagt naast en samen met de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding, als hun kind(eren) op MAM’s kinderopvang aanwezig zijn.
MAM’s wil een partner zijn van ouder(s)/verzorger(s) en een tweede thuis bieden aan kinderen.

Om onze visie in de praktijk ten uitvoer te brengen geven we onderstaande punten hoge prioriteit:

  • Communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en MAM’s Kinderopvang, zie communicatie;
  • Inspraak van ouders, personeel en kinderen bij MAM’s Kinderopvang, zie inspraak bij MAM’s;
  • Aanstellen van een oudercommissie bij MAM’s Kinderopvang, zie oudercommissie, reglement oudercommissie en huishoudelijk reglement oudercommissie;
  • Aandacht schenken aan Klachten van ouder(s)/verzorger(s) van MAM’s Kinderopvang, zie klachten en procedure.

Bovenstaande punten zijn op deze website verder uiteengezet.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact