MAM’s App/ouderportaal

Klik op de button om naar het ouderportaal te gaan

Bij MAM’s Kinderopvang werken we met een MAM’s App. Hierin kunt u communiceren met de MAM’s Specialisten van uw groep, (ruil)aanvragen doen, afmelden, foto’s van uw kind(eren) bekijken en informatie van MAM’s ontvangen.

Omdat MAM’s het belangrijk vindt haar (toekomstige) ouder(s)/ verzorger(s) goed te informeren, zetten wij een aantal zaken voor u op een rij:

 • Verstrekken inloggegevens
 • Veiligheid centraal
 • Wat betekent het voor u als ouder?
 • Ruilingen en MAM’s Munten
 • Belangrijke aandachtspunten

Verstrekken inloggegevens

Zes weken voor aanvang van de plaatsing ontvangt u als ouder(s) automatisch een e-mailbericht met instructies om een wachtwoord in te stellen. Vanaf dat moment kunt u gaan inloggen, echter u kunt nog geen ruilingen of extra opvang aanvragen. Dit kan pas vanaf de echte start van de plaatsing.

Inloggen ouderportaal
Inloggen op het MAM’s Ouderportaal is heel eenvoudig. U ontvangt een e-mail met daarin uw gebruikersnaam (e-mailadres) en een gegenereerd wachtwoord. U gaat met een webbrowser naar: www.mamskinderopvang.ouderportaal.nl en logt in met de toegestuurde gegevens. Als u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen.

MAM’s Kinderopvang App voor ouders

U kunt ook de MAM’s App voor uw mobiele telefoon downloaden. Deze is te vinden in de App Store van Apple en bij Google Play voor Android telefoons en tablets. U kunt de App vinden door te zoeken op ouderapp van Konnect. Nadat u de App geïnstalleerd heeft, moet u drie gegevens invoeren om via de App toegang te krijgen tot het ouderportaal: mamskinderopvang.ouderportaal.nl

 • De gebruikersnaam: dit is uw e-mail adres (dat bekend is bij ons)
 • Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in.

De App onthoudt de gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor u altijd snel toegang heeft tot de laatste foto’s, berichten en stukjes in het schriftje.

Veiligheid centraal

Net als u vindt ook MAM’s Kinderopvang de veiligheid en privacy van uw kind erg belangrijk. Ongevraagd foto’s delen van uw zoon of dochter, vinden wij niet wenselijk. Daarom vinden wij het belangrijk u te laten weten dat Konnect, de ontwikkelaar van de App, een veilige en afgeschermde omgeving biedt om informatie met ouders te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen we als MAM’s organisatie zelf welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Bovendien worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

Wat betekent het voor u als ouder?

Het persoonlijk contact met u als ouder(s)/verzorger(s) is en blijft voor MAM’s het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact met ouders. Er komen hooguit MAM’s momenten bij, overal en altijd.

 • Iedere baby krijgt aan het eind van de dag een berichtje in zijn digitale schriftje. Aan het einde van de dag, voordat u uw kind komt halen, ontvangt u dan van ons een bericht met foto of video waarin u al kunt lezen over de belevenissen van de dag. Zelf kunt u vanzelfsprekend ook schrijven en foto’s delen in het schrift. Dit schriftje kunt u bij het afscheid nemen eventueel laten afdrukken zodat u altijd een tastbare herinnering heeft aan het verblijf van uw kindje op de babygroep.
 • Foto’s van uw kind worden via de App/portaal gedeeld met de ouders van kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s waarop uw kind staat rechtstreeks.
 • Wanneer uw kind afscheid neemt van onze opvang, heeft u nog ruimschoots de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren en eventueel uit te printen.
 • Vanaf de groep kan men u rechtstreeks berichten sturen. U kunt zelf ook berichten sturen naar de groep. Wilt u graag aan de groep vragen of ze morgen een tekening willen maken voor oma? Of wilt u doorgeven dat uw dochter morgen wordt opgehaald door haar tante? Dan kan dit via de App. Gedurende de dag zullen medewerkers uw berichten lezen en zo mogelijk beantwoorden. Het spreekt hierbij voor zich dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit heeft boven het beantwoorden van de berichten. Bij dringende zaken verzoeken wij u altijd telefonisch contact op te nemen met de locatie.
 • Nieuwsberichten en nieuwsbrieven worden vanuit de MAM’s App/portaal verstuurd.
 • Extra dagen en ruildagen aanvragen en afwezigheden melden kunt u digitaal doen via de MAM’s App.

Ruilingen en MAM’s Munten

Bij het gebruik van de MAM’s App maken we onderscheid tussen een ruiling en een tegoed, de zogenaamde MAM’s Munten.

 • Er is sprake van een ruiling wanneer u uw kind afmeldt voor een bepaalde dag en direct het verzoek doet deze in te plannen op een andere dag. Bijvoorbeeld u meldt uw kind af voor maandag 26 september en geeft direct aan dat u deze dag graag op vrijdag 30 september wilt inzetten. Als dit verzoek wordt goedgekeurd door de Expert, dan is er sprake van een ruiling.
 • Als u uw kind afmeldt voor een dag, maar nog geen idee heeft wanneer u deze dag alsnog wilt opnemen, dan ontvangt u daarvoor MAM’s Munten. De MAM’s Munten hebben een geldigheidsduur van één jaar. Dit tegoed ontvangt u alleen als u de afmelding via de App of het ouderportaal doorgeeft vóór 12.00 uur uiterlijk één dag voorafgaand aan de afwezige dag. Afmeldingen die te laat of achteraf worden gemeld, leveren geen MAM’s Munten op.

U kunt geen rechten ontlenen aan de MAM’s Munten. De MAM’s Munten kunnen alleen ingezet worden als de kind/leidsterratio op de groep dat toelaat. Het is aan de MAM’s Expert om dit te beoordelen. Vanzelfsprekend komen de MAM’s munten te vervallen bij beëindiging van het plaatsingscontract.

Belangrijke aandachtspunten:

Integer omgaan met Foto’s: wees voorzichtig met foto’s van andere kinderen
Foto’s zijn enkel en alleen toegankelijk voor ouders van de groep. Ouders van andere groepen zien de foto’s niet en aangezien we een afgesloten omgeving hebben, worden de foto’s niet openbaar zichtbaar. De bouwers van de App/het portaal hebben er bewust voor gekozen om geen koppelingen naar social media te maken. U kunt dus niet rechtstreeks vanuit de App foto’s op bijvoorbeeld uw Facebookpagina plaatsen.

U heeft als ouder wel de mogelijkheid om een foto te downloaden. Wij vragen u daarom met klem om integer om te gaan met foto’s waarop ook kinderen van andere ouders zichtbaar zijn. Bedenk dat de andere ouder er bezwaar tegen kan hebben dat u foto’s van zijn of haar kind openbaar maakt en doet u dit dan ook niet ongevraagd.

 • Zorg voor kind(eren) heeft altijd prioriteit boven het lezen en beantwoorden van berichten
  U bent zelf vanaf de start van de opvang in de gelegenheid om de groep berichten te sturen. De groep kan u ook berichten sturen. Het kan dus zijn dat u de groep een berichtje stuurt dat uw kind vandaag wordt opgehaald door oma of dat u de groep vraagt om morgen een werkje voor een verjaardag te maken. Of de groep kan een bericht sturen of alle ouders zwemkleding mee willen geven.
  Uw berichten komen binnen op de groep en wanneer de MAM’s Specialist even de tijd heeft, zal ze de berichten lezen en eventueel, wanneer het kan, beantwoorden. Het voordeel voor de MAM’s Specialist is dat zij kijkt naar de berichten wanneer het uitkomt. Wanneer een MAM’s Specialist twee baby’s op de arm heeft en de telefoon gaat, dan is dit best lastig. Met de berichten bepalen ze zelf wanneer er even tijd is. Daarbij geven we u graag mee dat we het prettig vinden dat u bij dringende zaken altijd telefonisch contact met ons opneemt.
Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact