Dit zijn wij

“Kinderen zijn de toekomst. Gaat het hun goed, dan gaat het de wereld goed. Geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen en stimuleer ze om hun eigen talenten te ontdekken. Leer ze zelfstandig te handelen en uitdagingen aan te gaan. Ondersteun ze waar dat nodig is. Geef ze een gevoel van trots, help ze het zelf te doen.”

Mam's Kinderopvang Over Mam's 2
Schermafbeelding 2021-03-05 om 11.46.20

MAM’s extra’s

MAM’s biedt graag wat extra’s, daarom werken we samen met ondernemers die aansluiten bij de kwaliteit die we zelf altijd voor ogen hebben.

Kwaliteit en leefstijl

Binnen MAM’s vinden wij kwaliteit en leefstijl een belangrijk thema. Om dit te borgen in onze organisatie hebben wij het MAM’s aanjagersteam in het leven geroepen. Dit team bestaat uit onze pedagogen de HR Adviseur en onze aanjagers.

MAM’s Kinderopvang. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl
Mam's-kinderopvang-Zelfdoen-creatief-5

Kwaliteit & inspectierapporten

Jaarlijks worden de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang getoetst door de GGD. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het pedagogisch klimaat, het personeel en de groepen, de veiligheid en gezondheid. Van ieder inspectiebezoek ontvangt MAM’s een inspectierapport. Dit wordt tevens geplaatst in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).