Visie

MAM’s mensvisie:
Ieder kind is in onze ogen uniek met zijn/haar eigen talenten en capaciteiten. Het ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. De basisbehoeften voor een kind om te ontwikkelen zijn : relaties, competentie en autonomie=zelfsturing. Men kan spreken van een innerlijke wil tot het veroveren van zelfstandigheid.

MAM’s maatschappelijke visie:
Kinderen hebben de ruimte nodig om hun eigen identiteit te kunnen ontwikkelen en zich bewust te worden van hun leefomgeving. Alleen zo kunnen zij verantwoordelijkheid en zorg dragen voor zichzelf, anderen en hun omgeving. Deze ontwikkeling proberen wij zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren, zonder pre-schoolse eisen te stellen aan het kind.

MAM’s visie op inrichting van de omgeving:
Door betekenisvolle activiteiten en een prikkelende afgestemde omgeving aan te bieden, waarin een kind aangezet wordt tot “het zelf doen”, zal het kind zich competent voelen. In combinatie met de juiste begeleiding in een sfeer van vertrouwen en veiligheid kunnen kinderen zich ontplooien, samen leren spelen en zorg dragen voor elkaar en de omgeving.

Binnen de visie van MAM’s gaan we uit van de talenten/mogelijkheden van een kind. Per concept van MAM’s zijn er pedagogen en dicatische uitgangspunten die handvatten bieden bij het beleiden van de kinderen op diverse vestigingen.

MAM’s heeft per lijn een specifieke visie, kijk voor meer informatie bij de vestigingen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact