Peuterinstuif MAM’s Epe vanaf september elke week

datum onderwerp
12.07.2013 Peuterinstuif

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

De St. Bernardusschool en MAM’s Kinderopvang bieden voor alle peuters vanaf  2,5 jaar de peuterinstuif aan. Hier kunnen peuters zich binnen een rijke leeromgeving in een kleuterklas spelenderwijs ontwikkelen. Vanwege groot succes het afgelopen schooljaar, kunnen wij u ook met trots melden, dat wij vanaf het nieuwe schooljaar de peuterinstuif ELKE WEEK gaan aanbieden op dinsdag!

Daarin worden de  lesdagen van school gevolgd dus we starten op dinsdag 3 september 2013.

 

Wat is de peuterinstuif?

De peuters volgen het dagprogramma samen met hun eigen MAM’s specialist die hen de activiteiten op gedifferentieerd niveau zal aanbieden. Ze zullen meedraaien met het programma van de kleuters. Door deze innovatieve samenwerking kunnen we de peuters de leeromgeving van de basisschool bieden om ze te stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun prestaties en de aansluiting op de basisschool zo optimaal mogelijk verlopen. In de peuterinstuif wordt voorschoolse educatie aangeboden. De leerkracht van de kleuters gaat samen met de MAM’s specialist resultaatgericht te werk.

 

De organisatie van de peuterinstuif

De St. Bernardusschool voert de regie over het inhoudelijke aanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn vanaf de peuterinstuif t/m groep 8. We starten dit jaar in 1 kleuterklas, groep 1/2A. Bij toenemend animo zullen de peuters ook in groep 1/2B naar de peuterinstuif kunnen.

LET OP: de plaatsing van uw peuter in de kleuterklas als hij / zij 4 jaar is, staat los van de klas waar de peuterinstuif plaatsvindt. De peuters starten tijdens de inloop tussen 08.30 tot 09.00 uur en gaan bij de MAM’s specialist aan hun eigen tafel zitten. We starten komend jaar dus niet meer in de personeelskamer van de school. De rest van de ochtend komt onder andere de kring aan bod met daarin de activiteiten die centraal staan binnen het thema waaraan gewerkt wordt. Tijdens het kringmoment wordt tevens het fruit gegeten en gedronken.  De peuters mogen door middel van het kiesbord hun keuzes voor de dag maken. Om 12.00 uur worden de peuters weer opgehaald.

 

Inschrijven en meer informatie

De kinderen uit de peuterinstuif staan ingeschreven op het kinderdagverblijf van MAM’s Kinderopvang. Kosten om aan deze peuterinstuif deel te nemen voor het jaar 2013 zijn €12,69 per ochtend. Wilt u met uw peuter gebruik maken van onze peuterinstuif, ga dan naar https://www.mamskinderopvang.nl/contact/inschrijven. U komt dan bij ons inschrijfformulier. Vult u deze zo volledig mogelijk in en mail deze naar: epe@mamskinderopvang. U krijgt per omgaande een bevestiging van ontvangst, hierna zal een collega contact met u opnemen om met u af te spreken wanneer uw peuter kan instromen.

 

U maakt al gebruik van de peuterinstuif?

Wilt u dan aan Mariël Potkamp aangeven of u komend schooljaar iedere week wilt deelnemen aan de peuterinstuif? Of anders, op welke dagen uw zoon/dochter naar de instuif komt? Wij kunnen dan tijdig rekening houden met de planning. Dank u wel voor uw medewerking!

 

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht!

 

Een hartelijke groet,

 

Mirthe Top                                                                                                Mariël Potkamp

directeur St. Bernardusschool                                                         MAM’s Expert MAM’s Epe

directie@stbernardusschool.nl                                                      epe@mamskinderopvang.nl

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact