Peuteropvang

Uw peuter leert steeds meer zelfstandig worden. Zo zal het zijn eigen brood leren smeren, zijn eigen jas aantrekken, en uit een glas leren drinken. Ook zullen er ‘werkjes’ aangeboden worden. Daarbij letten we goed op wat uw kind leuk of interessant vindt, en waar het zich verder in kan en wil ontwikkelen.

Bij de peuters halen we de echte wereld naar binnen. Een wereld die dicht bij hun eigen belevingswereld staat. Daarbij gaan we in op de dingen die ze zelf vertellen. ‘Ben je bij de dierentuin geweest? Wat voor dieren heb je daar gezien? Hoe ben je daarnaartoe gegaan? Met de trein, zullen wij in onze groep ook een trein maken? Hoe zullen we dat doen?’ En zo ontstaat betekenisvol spel voor het kind.

MAM’s Kinderopvang. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl

Vanuit aandacht verwonderen

De manier waarop we met uw kind omgaan is gestuwd vanuit aandacht. Vanuit deze aandacht is er ruimte voor verwondering. Kinderen ontwikkelen zich uit zichzelf wanneer zij zich in een voorbereide omgeving bevinden met materialen die ‘uitnodigen tot handelen’. Kinderen hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Dit betekent ook dat onze specialisten vooral coachend en observerend bezig zijn. Ze kijken waar de interesses van het kind liggen en geven de kinderen de ruimte om zelf initiatief te tonen.

Natuurlijke groei naar school

Wanneer uw kind ouder wordt, zal het steeds meer toegroeien naar school. Als kinderopvang zorgen we ervoor dat we het contact met de school nauw onderhouden. Dit doen we bijvoorbeeld door de kinderen op het plein mee te laten spelen of mee te laten doen met bepaalde lessen. Op die manier is de overgang van de opvang naar school zo klein en natuurlijk mogelijk.

Mam's Kinderopvang Peuteropvang 4
Kinderen-blaadje-beestje-mams

MAM’s OuderApp

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat u uitgebreid op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind. Daarom werken we bij MAM’ s met een OuderApp. Zo kunnen we u tijdens uw werkdag verrassen met een foto van uw kind.

Daarnaast kunt u via de de OuderApp op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en activiteiten binnen MAM’s Kinderopvang. Ook vindt u hier de opvangkalender en de protocollen, kunt u ruilverzoeken indienen en uw vragen stellen aan de specialisten.