Peuteropvang

Uw peuter leert steeds meer zelfstandig worden. Zo zal het zijn eigen brood leren smeren, zijn eigen jas aantrekken, en uit een glas leren drinken. Ook zullen er ‘werkjes’ aangeboden worden. Daarbij letten we goed op wat uw kind leuk of interessant vindt, en waar het zich verder in kan en wil ontwikkelen.

Bij de peuters brengen we de echte wereld naar binnen, een wereld die nauw aansluit bij hun eigen belevingswereld. We luisteren naar wat ze zelf vertellen en gebruiken dat als basis voor betekenisvol spel. “Ben je naar de dierentuin geweest? Welke dieren heb je gezien? Hoe ben je daar gekomen? Misschien kunnen we in onze groep ook een trein maken? Hoe zouden we dat kunnen doen?” Op deze manier stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind.

MAM’s Kinderopvang. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl

Verwondering

Bij MAM’s Kinderopvang staat aandacht centraal in de omgang met uw kind. Vanuit deze aandacht ontstaat verwondering. Kinderen ontwikkelen zich van nature wanneer ze zich bevinden in een voorbereide omgeving met uitnodigende materialen. Ze hebben een intrinsieke drang naar zelfontplooiing. Onze specialisten nemen voornamelijk een coachende en observerende rol aan. Ze kijken naar de interesses van het kind en geven hen de ruimte om initiatief te tonen.

Natuurlijke groei naar school

Naarmate uw kind ouder wordt, zal het langzaam de overgang maken naar school. Als kinderopvang zorgen we ervoor dat we nauw contact onderhouden met de school. Dit kan bijvoorbeeld door de kinderen op het schoolplein te laten spelen of deel te laten nemen aan bepaalde lessen. Op deze manier streven we ernaar om de overgang van de opvang naar school zo soepel en natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Mam's Kinderopvang Peuteropvang 4
Kinderen-blaadje-beestje-mams

MAM’s OuderApp

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat u uitgebreid op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind. Daarom werken we bij MAM’ s met een OuderApp. Zo kunnen we u tijdens uw werkdag verrassen met een foto van uw kind.

Daarnaast kunt u via de de OuderApp op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en activiteiten binnen MAM’s Kinderopvang. Ook vindt u hier de opvangkalender en de protocollen, kunt u ruilverzoeken indienen en uw vragen stellen aan de specialisten.