Plaatsingsprocedure

Bij MAM’s zijn alle kinderen welkom. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de plek en het moment dat het u past, dan is het belangrijk tijdig in te schrijven.

Voordat u daaraan begint, nemen we graag een aantal zaken met u door:

  • welke vorm van opvang kiest u;
  • naar welke locatie gaat uw voorkeur uit;
  • om welke dagen (of dagdelen) gaat het.

Inschrijven en informatie verstrekken:
Inschrijven is mogelijk maximaal een jaar voor de gewenste plaatsingsdatum, mits de gewenste opvangtijden bekend zijn. Het inschrijven van nog niet geboren kinderen kan alleen als de uitgerekende geboortedatum bekend is. Op het inschrijfformulier kunnen ouder(s)/verzorger(s) een voorkeur voor de gewenste dagen/dagdelen opgeven.

Ouder(s) verzorger(s) melden hun kind aan met een MAM’s inschrijfformulier. Bij ontvangst van dit formulier leggen we de aanmeldingsdatum van het kind vast. Daarna ontvangen ouder(s) verzorger(s) een MAM’s plaatsingscontract. Na ondertekening door ouder(s) verzorger(s) van dit contract, bevestigt MAM’s dit door een ondertekend MAM’s plaatsingscontract retour te sturen. Dan staat het kind op de aanmeldingslijst. Plaatsing gebeurt vervolgens aan de hand van ons plaatsingsbeleid.

Klik op de vestigingen voor het MAM’s inschrijfformulier.

MAM’s streeft ernaar ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren over alle kinderopvangmogelijkheden. Graag vertellen we u tijdens een rondleiding waar we voor staan en wat er allemaal mogelijk is. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen of mailen voor meer informatie. Wij beschikken over een informatiepakket, deze sturen wij u graag toe.

Plaatsingsbeleid:
Om u een beeld te geven van de manier waarop MAM’s de plaatsing van kinderen behandelt, geven wij u inzicht in ons plaatsingsbeleid. Plaatsingsbeleid is nodig om onze capaciteit op een inzichtelijke en eerlijke manier te verdelen. MAM’s streeft ernaar alle ingeschreven kinderen een passende plek aan te bieden. Dit uiteraard op de gewenste ingangsdatum en op de de dagen die ouder(s)/verzorger(s) hebben aangegeven. Goed plaatsingsbeleid is echter ook van belang voor de kwaliteit van de opvang. Een evenwichtige leeftijdsopbouw en continuïteit in de samenstelling van de groepen komt kinderen ten goede. MAM’s bewaakt een evenwichtige leeftijdsopbouw in de groepen. Dit maakt dat een kind leeftijdsgenootjes in de groep heeft. Daarnaast zorgen we ervoor dat de doorstroom naar de volgende groepen geleidelijk verloopt. Dit komt de sfeer in de groep ten goede.

Plaatsing gebeurt in principe op volgorde van aanmelding, de oudste aanmelding eerst. Maar van deze regel kan worden afgeweken.
Daarbij gaat het om kinderen:

  • Van medewerkers van MAM’s;
  • Die doorstromen van de Kinderdagopvang naar de BSO;
  • Die een broertje of zusje hebben bij MAM’s;
  • Bij wie het uitbreiding van dagen betreft binnen MAM’s;
  • Uit één gezin;
  • Bij wie het een wijziging van dagen betreft binnen MAM’s;
  • Met een zwaarwegende medische indicatie.

De plaatsing is definitief als MAM’s een door de ouders ondertekend MAM’s plaatsings contract retour heeft ontvangen. Hiermee bevestigen ouder(s)/verzorger(s) tevens dat zij bekend zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van MAM’s en de MAM’s aanvullende voorwaarden.

Klik hier voor de MAM’s algemene voorwaarden.
Klik hier voor de MAM’s aanvullende voorwaarden.

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact