Tarieven MAM’s

MAM’s biedt alle diensten en producten aan volgens transparante tarieven!

MAM’s streeft ernaar om een uurprijs te hanteren zonder bijkomende kosten, zodat u weet waar u aan toe bent.

Het uurtarief van MAM’s Kinderopvang voor 2018 begint bij € 7,30 per uur. Het tarief is afhankelijk van het door u gekozen product, dienst en locatie.

Hier vindt u de tarieven van 2018 voor de diverse locaties:

Sluitingsdagen MAM´s Kinderopvang:

Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, 5 mei (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag hebben we bij MAM’s Kinderopvang 3 sluitingsdagen per jaar. Deze drie sluitingsdagen worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk in november voor het komende jaar aan u kenbaar gemaakt. De sluitingsdagen kunnen niet worden geruild. Deze dagen zijn verdisconteerd in de kostprijs.

Op alle diensten van MAM’s Kinderopvang zijn de volgende zaken van toepassing:

  • Klik hier voor de algemene voorwaarden van MAM’s kinderopvang.
  • Klik hier voor MAM’s aanvullende voorwaarden.
  • Een maand opzegtermijn, ook als een product gedeeltelijk wordt opgezegd.
  • Het ruilen van een dagdeel en/of dag(en) is mogelijk, klik hier voor de MAM’s ruilregels.

veranderingen wet Kinderopvang 2016

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact