Tarieven MAM’s

MAM’s biedt alle diensten en producten aan volgens transparante tarieven!

MAM’s streeft ernaar om een uurprijs te hanteren zonder bijkomende kosten, zodat u weet waar u aan toe bent.

Het uurtarief van MAM’s Kinderopvang voor 2020 begint bij € 8,36 per uur. Het tarief is afhankelijk van het door u gekozen product, dienst en locatie.

Hier vindt u de varianten en tarieven van 2020 voor de diverse locaties:

Facturatie volgens jaarurensystematiek

MAM’s Kinderopvang werkt met een jaarurensystematiek. Dat wil zeggen dat MAM’s op basis van de opvanguren per dag en het aantal opvangdagen per week toerekenen naar het aantal opvanguren dat u op jaarbasis zult gaan afnemen. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de gekozen opvangvorm, dus opvang tijdens 40 schoolweken, 12 vakantieweken en/ of 52 weken. Het jaartotaal wordt in twaalf gelijke termijnen in rekening gebracht. U betaalt maandelijks dus een gemiddelde van de kosten die u op jaarbasis zult gaan maken.

Wij kiezen voor deze methodiek omdat dit aansluit bij systematiek die de Belastingdienst hanteert bij het uitbetalen van kinderopvangtoeslag. Ook de Belastingdienst werkt met gemiddelde opvanguren en kosten per maand.

Sluitingsdagen MAM´s Kinderopvang:

Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, 5 mei (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag hebben we bij MAM’s Kinderopvang 3 sluitingsdagen per jaar. Deze drie sluitingsdagen worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk in november voor het komende jaar aan u kenbaar gemaakt. De sluitingsdagen kunnen niet worden geruild. Deze dagen zijn verdisconteerd in de kostprijs.

Op alle diensten van MAM’s Kinderopvang zijn de volgende zaken van toepassing:

Mam's Kinderopvang © 2020 | Disclaimer | Contact