Trainingsdag IntenZie

Trainingsdag IntenZie ‘Spelenderwijs NLP (neuronlinguïstich programmeren)’

Afgelopen woensdag 6 februari en vrijdag 8 februari hebben MAM’s experts en specialisten van alle vestigingen een training gevolgd over communicatie en gedrag. Hoe communiceren wij met de kinderen, met elkaar en met onze MAM’s ouders? Uit onderzoek blijkt dat bij communicatie  slechts 7 % uit woorden bestaat, 38 % uit de intonatie (toonhoogte, hard/zachtheid) bestaat en 55 % van communiceren met je houding te maken heeft, je non-verbale gedrag. Dit wetende, hoe zetten wij dit in de dagelijkse praktijk met de kinderen op de groep in?  Wij gaan er van uit dat alle gedrag van kinderen vanuit een positieve intentie komt. Het gedrag dat het kind op dat moment vertoont is voor het kind op dat moment de beste keuze.

Met de aanname dat het gedrag van iemand, hoe niet wenselijk ook, iets positiefs nastreeft, wordt het gemakkelijker gedragsalternatieven daarvoor aan te bieden. Als een kind bijvoorbeeld niet wenselijk gedrag vertoont, kan de positieve intentie daarvan zijn dat het kind op zoek is naar aandacht. Door te kijken wanneer, waar en met wie het kind dit gedrag vertoont, kan je op zoek gaan naar een manier om op een positieve wijze aandacht aan het kind te geven.

Verschillende soorten van spel kan ingezet worden om gedragsveranderingen te stimuleren. Het gebruik van handpoppen, verhalen, fantasiespel en muziek. Zaken waar wij bij MAM’s ook veel mee werken.

Met elkaar samen op een andere manier naar communicatie en spel kijken geeft voor een ieder weer nieuwe frisse ideeën. Een leerzame dag waar we zeker met elkaar verder over gaan praten en in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact