• Chill

  • Avontuurlijk

  • Uitdagend

  • Sportief

  • Verrassend

  • Gezellig

  • Stoer

MAM's Sport&Avontuur

Berghuizerweg 153, Postadres MAM's Jachtlaan
Tel: 06-28551779
E-mail: sportavontuur@mamskinderopvang.nl

LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 660683672

MAM’s Sport&Avontuur

MAM’s heeft BSO Sport&Avontuur is een uitdagend concept voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar – 13 jaar aan de Berghuizerweg 153 in Apeldoorn

Ons onderkomen is gelegen in het nieuw aangebouwde gedeelte, naast het clubhuis op het terrein van Victoria Boys. Het is een mooie inspirerende huiskamer met verschillende hoeken zoals; leeshoek, huishoek, ontdekplek, computerplek en een heus kookcafé.
Dagelijks bieden wij opvang aan 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
MAM’s Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding om onze nieuwe ‘huiskamer’ echt te ervaren en het concept te voelen.

MAM’s Vervoer:

Alle kinderen worden met onze eigen grote Sport&Avontuur bus en vaste chauffeur opgehaald van alle scholen, hiervoor is een logistiek plan opgesteld. Op het plein van de school zal een MAM’s Sport&Avontuur coach staan om de kinderen te verwelkomen. Deze MAM’s coacht stapt met de kinderen in de bus naar de Berghuizerweg 153, de basis locatie van MAM’s Sport&Avontuur. Op locatie aangekomen, zullen kinderen na een hapje en drankje starten met hun eigen gekozen activiteit.

Wat ga je doen bij MAM’s Sport&Avontuur:

Na schooltijd en in schoolvakanties maken de kinderen kennis met verschillende sporten en spelen op de velden van Victoria Boys. Bij de jongste kinderen ligt het accent op fantasie/bewegingsspelen, bij de oudste meer op de ‘echte’ sporten en spelregels. En dat alles onder begeleiding van enthousiaste, sportieve MAM’s specialisten onder leiding van een sportcoach. Kinderen die het avontuur willen opzoeken, kunnen terecht in de bossen rondom de sportvelden. Met elkaar wordt de natuur (her)ontdekt en wordt genoten van het buiten zijn.

Plezier in vrije tijd staat voorop. Er is volop de ruimte,ook voor andere activiteiten als muziek, lezen, vrij spelen en knutselen en koken.

Om pedagogische kwaliteit te kunnen garanderen zijn een aantal voorwaarden van essentieel belang:

Dagindeling:

Tijdens de schoolweken zal BSO Sport&Avontuur vanaf 14.00 uur geopend zijn. Als de eerste groep kinderen om 14.30 aankomen met de bus bij Victoria Boys, kunnen de kinderen heerlijk een uur vrijspelen. Dit kan zowel buiten op de sportvelden als binnen in onze huiskamer. Om 15.30 uur komen kinderen van overige scholen aan bij MAM’s zal er middels het kiesbord gekozen worden voor een activiteit voor de middag.  Na een keuze te hebben gemaakt, worden jassen, tassen, schoolspullen etc. opgehangen in de garderobe. In vaste basisgroepen eten en drinken kinderen wat aan de grote tafels om vervolgens te starten aan de door hen zelf gekozen activiteit. Naast de activiteiten die buiten plaatsvinden, is er dagelijks de mogelijkheid de kiezen voor een activiteit binnen; koken, spelletjes spelen, de huishoek etc. Omstreeks 16.46 is er nog een eet- en drinkmoment. Vanaf 17.00 uur kunnen kinderen worden opgehaald en vertrekt de bus via de Canadalaan naar het Passe-Partout.

Informatie overdracht:

De kinderen kunnen opgehaald worden tot 18.15 uur. Dagelijkse breng- en haalmomenten bieden de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie. Mam’s specialisten nemen de tijd voor deze zogenaamde overdracht om u te informeren over de middaginvulling van het kind. Mocht er de behoefte zijn om rustig met elkaar te spreken op een ander moment, dan kan een afspraak gemaakt worden met de Mam’s specialist om individueel met elkaar te spreken. Voor de groep die terug gebracht wordt naar Passe Partout, krijgen overdracht van de MAM’s specialist die met hen mee rijdt in de Sport&Avontuur bus naar de locatie.

‘Het huis met de kamers’:

Uitgangspunt binnen MAM’s is dat de BSO-kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Onze huiskamer is zo ingericht dat er tegemoet gekomen wordt aan diverse talenten en interesses van kinderen: van voetballen tot kokkerellen in het kookcafé, van knutselen tot hutten bouwen. Kortom:  de vrijheid en keuze is aan de kinderen.

De inrichting van onze vestiging zorgt ervoor, dat de pedagogische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, dus bewust op activiteiten gericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s specialist in de eigen stamgroep) kunnen spelen/werken.

MAM’s Sport&Avontuur en haar communicatie:

MAM’s wil een verlengstuk zijn van u thuis. Hiervoor wensen wij een goede samenwerking met u als ouder. Middels o.a. overdrachten tijdens het ophalen, nieuwsbrieven, MAM’s fairs, up-to-date informatie op onze website.

Graag vertellen wij u nog veel meer over MAM’s BSO Sport&Avontuur.
Om alvast wat sfeer te proeven, verwijzen wij u naar onze fotoboeken of naar een van onze video’s. Als u onze bewogen collega’s wilt zien, kan dat in de fotogalerie van de MAM’s specialisten.

In het LRKP, Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

MAM’S BSO Sport &Avontuur, Berghuizerweg 153. LRKP-nummer: 660683672
Postadres; MAM’s Kinderopvang Jachtlaan, Jachtlaan 191-193, 7312 CJ Apeldoorn.

We kijken ernaar uit u en uw kind(eren) te ontmoeten! We hebben er zin in!

Sportieve groet,

Namens het MAM’s team Sport&Avontuur
Nicole Jansen

MAM’s Expert Sport&Avontuur

Nicole Jansen MAM's Sport&Avontuur

 

 

Mam's Kinderopvang © 2017 | Disclaimer | Contact
by Max