VVE cursus

MAM’s specialisten volgen VVE cursus

Onze collega’s van de vestigingen MAM’s Epe en MAM’s Canadalaan zullen de komende maanden een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) cursus gaan volgen. Voor- en vroegschoolse educatie verhoogt het ontwikkelingsniveau van peuters. VVE geeft peuters een grotere kans om de basisschool goed te doorlopen.

VVE in Epe en Canadalaan - MAM's Kinderopvang

VVE in Epe en Canadalaan - MAM's Kinderopvang_Specialisten

Het is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Door deze cursus te volgen signaleren wij niet alleen eerder deze groep kinderen, maar deze cursus biedt ons ook een breder inzicht op de gehele ontwikkeling van kinderen zodat wij met nog meer bagage dagelijks ons werk kunnen doen.

VVE

VVE richt zich naast de taalontwikkeling, ook op andere ontwikkelingsgebieden, zoals:

•  Taalontwikkeling: deze wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat;
•  Beginnende rekenvaardigheid: zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd;
•  Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal;
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.

Afgelopen maandag 22 september heeft de eerste cursusavond plaatsgevonden en stond de taalontwikkeling centraal. De MAM’s specialisten kijken uit naar een leerzame VVE tijd.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact