Week van de Alfabetisering van 7 t/m 13 september

Het is Tijd voor Taal! Lezen en schrijven is namelijk essentieel voor de toekomst van iedereen. Tijdens de Week van de Alfabetisering van 7 t/m 13 september willen wij binnen MAM’s extra aandacht vestigen op het probleem van laaggeletterdheid.

Er zullen verschillende activiteiten zijn: bezoek CODA, voorlezen, taalactiviteiten ect. Dit is in aanloop naar de Kinderboekenweek een mooie manier om te laten zien hoe belangrijk lezen is, en hoe MAM’s hier dagelijks mee bezig is.

http://www.volkskrant.nl/boeken/slaapverwekkend-kinderboek-is-bestseller~a4123768/

omslag

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact