Week van de Alfabetisering

alfabetisering

Ieder jaar op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. In de week rond deze dag organiseren honderden organisaties een evenement rondom taal en geletterdheid. Bij elkaar opgeteld vormen deze evenementen de Week van de Alfabetisering. Ook MAM’s kinderopvang vindt het belangrijk om hier bij stil te staan. MAM’s heeft lezen en taal gedurende de opvang van uw kind, tijdens verschillende momenten op het programma staan, zodat de kinderen spelenderwijs steeds met taal te maken krijgen. Voorlezen, verhaaltjes vertellen en taalspelletjes. Dit zijn activiteiten die de woordenschat van jonge kinderen vergroot en taalachterstand kunnen voorkomen.

Tijdens de Week van de Alfabetisering is er extra aandacht voor het belang van geletterdheid. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen weten dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is. In Nederland start een kwart van de kinderen op de basisschool met een taalachterstand. Daarnaast verlaat een kwart de basisschool met een leesachterstand van twee jaar. Om dit percentage te verlagen en ervoor te zorgen dat iedereen goed kan functioneren in de maatschappij, is het belangrijk bij kinderen al op jonge leeftijd taal te stimuleren

Voor de taalontwikkeling van het kind is het zinvol om ook bij de ouders de taalontwikkeling te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in taalarme gezinnen een groter risico lopen op laaggeletterdheid. Het doet denken aan een estafette: laaggeletterdheid wordt steeds doorgegeven. Het is belangrijk dat je als ouder goed kunt lezen en schrijven, zodat je ook je kind kunt helpen een goede lezer en schrijver te worden.

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact