Welkom Pippo bij MAM’s Epe

Pippo

Deze week mochten we op woensdagmiddag en vrijdagmiddag voor het eerst kinderen van Pippo bij MAM’s ontvangen. Samen met Pippo specialist Colinda hebben de kinderen heerlijk gespeeld in onze peutergroep. Het nieuwe materiaal was wel even wennen, maar erg leuk!

In het onderwijs kennen we vanaf 1 augustus 2014 het Passend onderwijs. Dit legt een zorgplicht bij basisscholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn, om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Passende kinderopvang

Ook MAM’s zit in dit samenwerkingsverband. Zoals u weet biedt MAM’s kinderopvang op maat, of zoals het in het onderwijs heet: “Passende kinderopvang” .

Om aan Passende kinderopvang nog meer richting te geven, zijn wij in ons werkveld gaan praten met kindercentrum Pippo in Apeldoorn. Pippo is een kindercentrum voor jonge kinderen met een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand.

Iedere week op woensdag en vrijdag komen er kinderen van Pippo samen met Colinda spelen bij MAM’s. Op deze manier willen wij passende kinderopvang bieden.

De Passerel - Pippo

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact