Werken/leren bij MAM’s

MAM’s kinderopvang biedt verschillende mogelijkheden om te werken/leren.

Bij MAM’s Kinderopvang werken alle MAM’s specialisten met de MAM’s visie. Het is van belang dat alle MAM’s specialisten de visie van MAM’s Kinderopvang onderschrijven en uitdragen. Met andere woorden; dat zij werken vanuit de verbinding tussen de Visie en eigen motivatie om kinderen naast een veilige plek, uitdaging te bieden om hun ontwikkeling te stimuleren door middel van aandacht en activiteiten. Hiervoor is een ruime mate van creativiteit belangrijk en de vrijheid en de ruimte om met kinderen actief bezig te zijn. Belangrijk hierbij is het observeren van het kind om zo te kunnen bepalen wat je met een kind gaat ondernemen, wat je een kind aanbiedt.

Vervolgens vraagt het een kritische blik, reflexief vermogen van de MAM’s specialist, om te evalueren hoe een activiteit gegaan is. Dit vraagt samenwerking en afstemming in het MAM’s team waarin een ieder zich veilig voelt. Daarna kan er afstemming met de ouder(s) verzorger(s) zijn over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind(eren).

MAM’s Stagiair:

Ben je bezig of ga je starten met een opleiding gerelateerd aan het werken in de kinderopvang? Dan kunnen wij jou een inspirerende en leerrijke stageplaats bieden. Voor de duur van je stage krijg je van MAM’s een stage-overeenkomst en een gedegen stagebegeleiding.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact