Werken bij MAM’s

Algemeen:
Bij MAM’s Kinderopvang werken alle MAM’s specialisten met de MAM’s visie. Het is van belang dat alle MAM’s Specialisten de visie van MAM’s Kinderopvang onderschrijven en uitdragen. Met andere woorden; dat zij werken vanuit de verbinding tussen de visie en eigen motivatie om kinderen naast een veilige plek, uitdaging te bieden om hun ontwikkeling te stimuleren door middel van aandacht en activiteiten. Hiervoor is een ruime mate van creativiteit belangrijk en de vrijheid en de ruimte om met kinderen actief bezig te zijn. Belangrijk hierbij is het observeren van het kind om zo te kunnen bepalen wat je met een kind gaat ondernemen, wat je een kind aanbiedt.

Vervolgens vraagt het een kritische blik, reflexief vermogen van de MAM’s Specialist, om te evalueren hoe een activiteit gegaan is. Dit vraagt samenwerking en afstemming in het MAM’s team waarin een ieder zich veilig voelt. Daarna kan er afstemming met de ouder(s) verzorger(s) zijn over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind(eren).

MAM’s team-samenstelling:

  • Bij MAM’s streven we naar een gemêleerd team, qua leeftijd en ervaring in de Kinderopvang.
  • Alle personeelsleden krijgen een locatie- specifieke opleiding.
  • Bij MAM’s werken we met competenties. Intern zal bepaald gaan worden op welk niveau MAM’s Specialisten de competenties in huis moeten hebben in een bepaalde functie. De Kerncompetenties zijn al bepaald en zijn in te zien op de MAM’s locatie in de map MAM’s Specialisten en kwaliteiten.
  • Jaarlijks vinden er competentiegesprekken plaats.

MAM’s werkt met diverse arbeidscontractvormen. Je ontvangt naast je salaris goede arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Branchevereniging Kinderopvang Nederland MAM’s biedt opleiding en trainingen, reiskostenvergoeding, een pensioenregeling en veel exra’s waar we je graag in een persoonlijk gesprek meer over willen vertellen.

MAM’s Specialist kaders:

  • MAM’s Specialisten krijgen dagelijks coachend leiding door een MAM’s Expert : Hij/zij is pedagoog en werkt op HBO-niveau en heeft de interne MAM’s training gevolgd.
  • MAM’s Specialisten zijn minimaal in het bezit van SPW 3 of 4, ook hebben diverse MAM’s Specialisten Pabo of HBO. Natuurlijk voldoet MAM’s aan de minimale kwaliteitseisen gesteld door de overheid. Zie voor opleidingseisen wet Kinderopvang de CAO Kinderopvang.
  • MAM’s Specialisten krijgen een locatie specifieke MAM’s training, Een MAM’s training bestaat uit 1 basis training en diverse nascholingstrainingen en workshops.
  • Natuurlijk hebben de MAM’s Specialisten BHV/EHBO.

MAM’s Kinderopvang biedt verschillende mogelijkheden om te werken/leren:

Bij MAM’s Kinderopvang werken alle MAM’s Specialisten met de MAM’s visie. Het is van belang dat alle MAM’s Specialisten de visie van MAM’s Kinderopvang onderschrijven en uitdragen. Met andere woorden; dat zij werken vanuit de verbinding tussen de Visie en eigen motivatie om kinderen naast een veilige plek, uitdaging te bieden om hun ontwikkeling te stimuleren door middel van aandacht en activiteiten. Hiervoor is een ruime mate van creativiteit belangrijk en de vrijheid en de ruimte om met kinderen actief bezig te zijn. Belangrijk hierbij is het observeren van het kind om zo te kunnen bepalen wat je met een kind gaat ondernemen, wat je een kind aanbiedt.

Vervolgens vraagt het een kritische blik, reflexief vermogen van de MAM’s Specialist, om te evalueren hoe een activiteit gegaan is. Dit vraagt samenwerking en afstemming in het MAM’s team waarin een ieder zich veilig voelt. Daarna kan er afstemming met de ouder(s) verzorger(s) zijn over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind(eren).

MAM’s Stagiaire:

Ben je bezig of ga je starten met een opleiding gerelateerd aan het werken in de Kinderopvang? Dan kunnen wij jou een inspirerende en leerrijke stageplaats bieden. Voor de duur van je stage krijg je van MAM’s een stage-overeenkomst en een gedegen stagebegeleiding.

Klik hier voor de CAO kinderopvang 2016-2017.

Klik hier voor het CAO Akkoord 2018 – 2019 ter aanvulling op de CAO.

Geïnteresseerd in een baan bij MAM’s?

Kijk voor vacatures MAM’s Specialist bij vacatures bij MAM’s, klik hier.

Neem voor meer informatie contact op met ons, hr@mamskinderopvang.nl.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact