Wijzigingen kinderopvang 2014

logo MAM's

Jachtlaan 191 – 193
7312 CJ Apeldoorn

 

Apeldoorn, 25 oktober 2013

 

Betreft: informatie  over wijzigingen in de kinderopvang per 1 januari 2014

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is alweer eind oktober en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Voordat u het weet staat het nieuwe jaar voor de deur. En omdat met ingang  van 2014 een aantal zaken gaat veranderen die betrekking hebben op de kinderopvang, willen wij u hierover alvast informeren. Wij zetten de volgende zaken voor u op een rij:

 1. Uitbetaling kinderopvangtoeslag door wetswijziging 1 rekeningnummer
 2. Verhoging van vergoeding van het maximum uurtarief 2014
 3. Doorgeven wijzigingen Belastingdienst en toeslagen
 4. Extra geld kinderopvangtoeslag 2014
 5. Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan in 2014
 6. Invoering IBAN en SEPA

 

 1. 1.       Uitbetaling kinderopvangtoeslag door wetswijziging 1-rekeningnummer

Met ingang van 1 december 2013 wordt door de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd. Dit houdt in dat u voortaan nog maar op één rekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunt ontvangen. De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst gaat burgers hierover vanaf eind oktober verder informeren.

Voor ouders die nu hun kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken naar MAM’s, gaat er dus het nodige veranderen. Wij zullen betreffende ouders hierover nog persoonlijk benaderen.

 1. 2.       Verhoging van vergoeding van het maximum uurtarief 2014

Als uw kind(-eren) naar de opvang gaat, dan heeft u wellicht recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. De Belastingdienst hanteert een maximum uurtarief dat zij vergoeden.  Dit uurtarief wordt per  1 januari 2014 verhoogd. In onderstaande tabel ziet u wat het maximum uurtarief is dat de Belastingdienst in 2014 vergoedt.


Soort opvang

Max. uurtarief  2013

Max. uurtarief 2014

Dagopvang (KDV)

€ 6,46

€ 6,70

Buitenschoolse opvang (BSO)

€ 6,02

€ 6,25

 

Dit maximum uurtarief is niet gelijk aan het tarief dat MAM’s in rekening brengt. Het tarief dat u aan MAM’s betaalt, staat vermeld in uw opvangovereenkomst. Uiteraard staan onze actuele tarieven ook gepubliceerd op de website van MAM’s.

 1. 3.       Doorgeven wijzigingen toeslagen aan Belastingdienst

De Belastingdienst verhoogt met ingang van 2014 het maximum uurtarief. MAM’s zal haar tarieven in het nieuwe jaar ook indexeren. Het is belangrijk dat u deze verhoging straks ook tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst/ Toeslagen om te voorkomen dat u toeslag misloopt. Ook als er andere zaken in uw persoonlijke situatie veranderen (o.a. verhuizing , ontslag, nieuwe baan, meer/minder inkomen, gescheiden, getrouwd etc.), is het raadzaam dit binnen 4 weken door te geven.

Wijzigingen kunt u doorgeven via mijn toeslagen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

 1. 4.       Extra geld kinderopvangtoeslag 2014 midden en hoge inkomens

De kinderopvangtoeslag voor ouders met midden en hogere inkomens gaat per 1 januari 2014 omhoog. Het kabinet maakt daarvoor 100 miljoen vrij. De helft van dit bedrag komt ten gunste van ouders met een inkomen tussen € 47.000 en € 105.000. De toeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere helft is bedoeld voor ouders met een inkomen vanaf € 105.000. Zij krijgen recht op een vaste vergoeding van 18 procent voor de opvangkosten van hun eerste kind. Behoort u tot deze inkomensgroep en wilt u weten of u in 2014 toeslag kunt krijgen, dan kunt u via deze link een proefberekening maken. Helaas kan dat nu nog niet, dit kan pas vanaf december of januari.

 1. 5.       Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan in 2014

Het is aan te raden uw rekeningen van de kinderopvang in 2014 niet te lang te bewaren. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag vraag dit dan tijdig aan. Want met ingang van 2014 betaalt de Belastingdienst de toeslag vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden ervoor. Dus maakt u vanaf januari 2014 gebruik van de opvang en vraagt u pas in juli 2014 de toeslag aan, dan zult u over de maanden januari tot en met april geen toeslag ontvangen.

Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u kijken op www.toeslagen.nl.

 1. 6.       Invoering IBAN en SEPA

Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen in Nederland gebruik maken van een langer rekeningnummer. Dit is de IBAN (International Bank Account Number).  IBAN is niet nieuw en iedereen heeft al een IBAN. Wat wel nieuw is, is dat IBAN uw 9 cijferige rekeningnummer gaat vervangen voor betalingen binnen Nederland.

Het gebruik van IBAN komt voort uit Europese wetgeving. Het doel van deze wetgeving is ervoor te zorgen dat alle betalingen binnen het SEPA-gebied (Single Euro Payment Area) op dezelfde manier worden uitgevoerd.

De overgang naar IBAN is verplicht. Alle 33 deelnemende landen, waaronder Nederland, moeten in de periode tot 2014 over naar deze nieuwe manier van betalen. Wij zijn dus ook verplicht ons hieraan te conformeren. Dat betekent dat er momenteel druk gewerkt om ons factureringsprogramma SEPA klaar te maken.  Wanneer  nodig zullen wij u hierover de komende tijd nog verder informeren.

Heeft u vragen en of wenst u meer informatie, dank kunt u contact op nemen met Miriam Trip van de financiële administratie van MAM’s.

Mede namens Miriam Trip,

 

Met vriendelijke groet,

Marielle Kuipers
Directeur MAM’s Kinderopvang

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact