Wow, Mariëlle heeft een kerk – MAM’s in de Stentor

Scrol naar beneden om het artikel te lezen

2015-05-30- Stentor Apeldoorn

 

Bron: de Stentor

Wow, Mariëlle heeft een kerk

APELDOORN

MAM’s Kinderopvang was het eigenlijk vooral om de bijgebouwen te doen, maar kocht de Victorkerk er bij.

DOOR JOHANNES RUTGERS

En dan ben je opeens eigenaar van een kerkgebouw. Mariëlle Kuipers moet nog steeds een beetje van het idee bijkomen. Binnenkort tekent ze een akte waarmee haar bedrijf, MAM’s Kinderopvang, de Victorkerk en bijbehorende ruimtes koopt. Wat ze er mee gaat doen? ,,Ik heb werkelijk nog geen idee.”

Nou ja, dat wil zeggen: geen idee wat met de kerk te doen. Want bij het complex horen verder onder meer een grote pastorie en een gebouw dat ooit ook kerk was en later politiebureau. Daar heeft MAM’s Kinderopvang wel een bestemming voor, sterker nog: het bedrijf huurt het al vijf jaar om te gebruiken als kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en kantoorruimte. Kuipers is er aan verknocht; het is de plek waar MAM’s (inmiddels gegroeid naar zes locaties) begon.

Als vanzelf kwam de afgelopen tijd koop van die ruimtes ter sprake. Want de Emmaüsparochie, eigenaar van het complex, wilde van de gebouwen af.

Koop van het deel dat MAM’s nu al gebruikt was een prima optie voor Kuipers. En een stuk erbij – de pastorie – was zeer welkom. Maar het Emmaüs-bestuur voelde er niets voor alleen die ruimtes te verkopen, waardoor de kerk over zou blijven als los object. ,,Dan konden wij daar niets meer mee”, verwoordt penningmeester en vastgoed-kenner Dick Koster. Alles of niets dus. Na veel wikken en wegen, gesprekken en rekenwerk heeft Kuipers gekozen voor alles.

,,Niet omdat ik een grote broek wil aantrekken – helemaal niet.” Maar de kans was te mooi om te laten lopen. En vertrekken van de Jachtlaan kan niet aan de orde zijn, legt Kuipers uit. ,,Ik ben zo verliefd op deze locatie; het mooiste plekje van Apeldoorn. Hier is het begonnen voor MAM’s. Bovendien hecht ik sterk aan de relatie die ik heb met scholen in de buurt. Dus zoiets verplaats je niet zomaar.”

De onderneemster is daarom nu zeer blij. Met de ruimtes die ze graag wilde, maar ook met de kerk. Zelfs al weet ze nu ,,écht nog niet” hoe het pand uit 1956 in te vullen. Verhuren aan een andere partij? Kan. Zelf iets mee doen? Kan. Hoewel dat dan geen kinderopvang zal zijn. Daar leent een kerkzaal zich niet voor. ,,Er zou dan zoveel aan moeten gebeuren om het aan de GGD-eisen te laten voldoen.”

,,Eigenlijk ben ik nu alleen nog maar aan het verwerken dat ik een kerk heb. Want dat is toch heel bijzonder, er komt veel op je af.” Kuipers is zelf protestants opgevoed en getrouwd met een katholieke man.

,,Ik heb al eens in de kerk gezeten met mijn man, en later ook met mijn schoonmoeder. Want ik wilde het haar wel vertellen, maar anderen mochten het nog niet weten omdat het nieuws nog niet naar buiten kon. Dus nam ik haar maar mee. ‘Is dit echt van jou?”’

Inmiddels is het nieuws openbaar en gaat het verhaal van de verkoop rond. ,,Mensen vinden het heel fijn”, merkt Kuipers. ,,Dat is mooi, maar ik denk ook: wow, ik moet heel wat waar maken. Een hele verantwoordelijkheid. Ja, zo ervaar ik het wel.”

Dat uit zich in de bescheiden opstelling van Kuipers. Als er nog eens iemand aanklopt die om een speciale reden nog even in de kerk wil kijken, dan wil ze daar open mee omgaan. ,,Zo lang het kan, werk ik daar aan mee.”

,,Nu gaan we onderzoeken wat er allemaal mag en kan in dit gebouw. In elk geval wil ik het heel zorgvuldig doen. Ik heb goed meegekregen hoeveel pijn de sluiting heeft gedaan, ik weet wat een kerk voor mensen kan betekenen. Bovendien heb ik altijd een heel goede relatie gehad met de parochie.” En niet op de laatste plaats is er natuurlijk het belang van MAM’s zelf om zorgvuldig te werk te gaan. ,,Wat ik wil is goede buren van onze opvang. Daar lopen immers kinderen. Dat is het meest precaire waar je mee kan werken.”

Voorlopig houdt het kerkgebouw nog een religieus karakter: de inloopkapel in het voorportaal blijft tot de overdracht aan MAM’s open. Al te gek zal het ook op lange termijn niet worden. Een zogenoemd kettingbeding in de verkoopakte bepaalt dat MAM’s noch een eventuele volgende koper of huurder een bordeel of casino in het pand mag vestigen. Net als een aantal andere, precies beschreven bestemmingen waar de katholieke kerk zich niet in kan vinden.

Kuipers is hoe dan ook van plan het gebouw eer aan te doen. Er is zelfs een aantal oude deuren teruggehangen. ,,Het enige wat we verder hebben aangepast is dat we wat wit was, weer iets witter hebben gemaakt. Ik wil het zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat laten.’

Hoe het zakelijk uitpakt moet nog blijken, maar wat betreft gevoel is Kuipers sinds de koop alleen maar enthousiaster geworden. ,,Het is echt een prachtig gebouw.”

 

Mariëlle Kuipers met Emmaüs-bestuursleden Berry van den Hout (links) en Dick Koster. Alledrie tevreden over de verkoop. Kuipers: ,,Ik vind het reuze spannend.''

Mariëlle Kuipers met Emmaüs-bestuursleden Berry van den Hout (links) en Dick Koster. Alledrie tevreden over de verkoop. Kuipers: ,,Ik vind het reuze spannend.”

 

INVENTARIS

Een deel van de inventaris van de Victorkerk heeft de afgelopen maanden al een plek gekregen in de Onze Lieve Vrouwekerk in de binnenstad, en in een aantal protestantse kerken.

Die hele inventaris is na de laatste viering in 2013 uitvoerig gefotografeerd en geregistreerd. Over liturgische voorwerpen bestaan regels. Zo moeten kerkgewaden – als ze niet in een andere katholieke kerk gebruikt worden – vernietigd worden. Om te voorkomen dat er ongepaste dingen mee gebeuren.

Het idee bestaat om wat er nu nog over is, te verkopen. Mensen uit de voormalige Victor-parochie hebben daarbij eerste keus. Met de opbrengst wil de Emmaüs een ‘blijvende herinnering’ aan de Sint Victorkerk betalen, die in de OLV-kerk moet komen.

Eigenlijk ben ik nu alleen nog maar aan het verwerken dat ik een kerk heb. Want dat is toch heel bijzonder, er komt veel op je af. Wow, ik moet heel wat waar maken. Een hele verantwoordelijkheid. Ja, zo ervaar ik het wel

 

Mariëlle Kuipers MAM’s Kinderopvang

Kuipers groeide met MAM's Kinderopvang uit dit bijgebouw van het Victor-complex, keek met een schuin oog naar de pastorie en 'kreeg' uiteindelijk de kerk er als bijzondere bonus bij. Ze is er blij mee.

Kuipers groeide met MAM’s Kinderopvang uit dit bijgebouw van het Victor-complex, keek met een schuin oog naar de pastorie en ‘kreeg’ uiteindelijk de kerk er als bijzondere bonus bij. Ze is er blij mee.

‘Prettig dat we het zo kunnen afronden’

APELDOORN

Het bestuur van de Emmaüsparochie is blij met de verkoop van de kerk, én met de koper. Niet blij om het moeten afstoten op zich, uiteraard. ,,Maar dat besluit is natuurlijk al eerder genomen”, zegt vice-voorzitter Berry van den Hout. ,,We zijn hier al jaren mee bezig, er zijn heftige bijeenkomsten geweest. Het verschil nu is dat het voor het gevoel echt onomkeerbaar wordt – maar zelfs dat was feitelijk al zo. Vanuit dat idee is het nu vooral prettig dat we het op een goede manier kunnen afronden.”

Want dat gebeurt met deze koper, vindt het bestuur. ,,Van begin af hebben we gezegd dat het het mooist zou zijn als we de kerk aan een andere geloofsgemeenschap konden overdoen. En anders dat het gebouw in elk geval toch een functie zou krijgen die gelieerd is aan de lokale gemeenschap daar. Dat is nu het geval.”

Zakelijk gezien geeft de verkoop katholiek Apeldoorn voorlopig wat meer lucht. De parochie heeft het financieel zwaar en teert in op de reserves. Die reserves worden nu in elk geval weer aangevuld. Bovendien vallen er kosten weg voor beheer en onderhoud van het complex aan de Jachtlaan.

Koper en verkoper maken de koopsom niet bekend. Anders dan dat het een reële marktprijs is. ,,Iets boven de taxatiewaarde.”

Dat is ook de koers voor de overige kerkgebouwen die te koop staan. In het verleden gingen er in Nederland nog wel eens kerkgebouwen over naar een nieuwe eigenaar voor een symbolische prijs als één euro. Dat kan nu niet meer aan de orde zijn, vertelt parochie-penningmeester Dick Koster. De Emmaüs heeft het geld veel te hard nodig, bovendien eist het bisdom dat parochies hun kerken naar waarde verkopen.

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact